Arne Keuning

Arne Keuning werkt aan projecten rondom effectieve implementatie van webcare, social media monitoring en social customer service. Ook als Coosto Consultant en Coosto trainer.

Als projectmanager, trainer en adviseur werkt Arne Keuning aan de digitale strategie van zijn klanten en de implementatie van klantcontact in het digitale tijdperk. Daarnaast geeft hij workshops en trainingen over webcare, over social media monitoring en schreef mee aan de onderzoeken “Stand van Webcare“.

Bedrijfsbrede en effectieve inzet social media

Sinds februari 2012 werkt Arne als netwerkpartner voor Upstream en vanaf juli 2016b is hij mede-eigenaar van Upstream. Hij werkte onder andere aan het project Implementatie Social Media bij TUI Nederland. In dit project worden de voorwaarden voor bedrijfsbrede en effectieve inzet van social media neergezet.

Deelprojecten met producten als het social media convenant, do’s & dont’s, webcare, social media monitoring, KPI-rapportages en social mediacampagneprotocollen zorgen dat de organisatie klaar is om met social media (en social service) aan de slag te gaan. In een later stadium leidde Arne bij TUI Nederland (parttime) het project implementatie (social) intranet Discovery en de ontwikkelen van de corporate website van TUI Nederland.

Een persoonlijke digitale strategie

In de zomer van 2016 heeft Arne gewerkt aan een persoonlijke digitale strategie voor Verus. Dit traject begon met een inspiratiesessie bij Verus, waarna onderzoek is gedaan en interviews zijn gehouden. Met al deze informatie is de toekomstgerichte digitale strategie voor Verus opgesteld. De strategie is opgedeeld in losse projecten en pilots waar Verus de eerste paar jaar hard mee aan de slag kan. Inmiddels zijn de eerste tekenen van digitalisering en digitale transformatie zichtbaar.

Monitoring strategie

Arne heeft meegewerkt aan het advies dat geschreven is voor Rijkswaterstaat over hoe de inzet van (online) monitoring nu en in de toekomst structureel kan bijdragen aan hun doelstellingen. Om tot dit advies te komen, zijn er interviews afgenomen en is er onderzoek gedaan binnen Rijkswaterstaat. Vervolgens is het advies gevormd over hoe Rijkswaterstaat de monitoring het beste kan inrichten.

Overige projecten

Arne heeft daarnaast gewerkt aan opdrachten voor diverse organisaties als Enexis, Vivare, Sanoma Learning, Ben, T-Mobile, gemeente Pijnacker-Nootdorp, Senter Novem, Ondernemersplein.nl, Vereniging Eigen Huis, Nuon, Alliander, gemeente Deventer, Cito en Kieskeurig.nl (Sanoma Digital).

Social Service Congres

Samen met Marco Derksen en BBP Media organiseert Arne Keuning het Social Service Congres.

Coosto Consultant & Trainer

Arne Keuning is ook in te zetten als Coosto Consultant en -trainer. Met zijn ruime ervaring met inrichting, zoekopdrachten, analyses en gewenste toepassingen met de social media monitoring en webcaretool Coosto kan hij uw organisatie ook helpen meer uit Coosto te halen.

Terug naar boven