Case

Persoonlijke en digitale strategie voor Verus

Lees verder

Wij schreven een digitale strategie voor Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, waarmee zij met behoud van het persoonlijke contact met hun leden de stap konden maken naar persoonlijke en menselijke digitale dienstverlening. Samen met de medewerkers van Verus brachten wij het advies tot uitvoer.

De briefing van Verus aan Upstream:

Na de naamswijziging van ‘de Besturenraad voor christelijk onderwijs’ naar ‘Verus’ in 2014 en vervolgens het samengaan van Verus met de vereniging voor katholiek onderwijs (VKO) in 2015, was het in 2016 tijd voor Verus om de blik weer meer naar buiten te richten. In het voorjaar van 2016 werd Upstream benaderd om mee te doen aan een marktconsultatie voor een digitale strategie.

Werkwijze: inspiratiesessie als start

We zijn het traject begonnen met een inspiratiesessie bij Verus, waarna we onderzoek hebben gedaan en interviews hebben gehouden. Vanuit alle informatie die we daaruit kregen, hebben we een digitale strategie geschreven. In dit document hebben we aan het begin van ieder hoofdstuk een kader toegevoegd met daarin de belangrijkste inzichten, het is de bedoeling dat de medewerkers van Verus deze punten meenemen bij elke beslissing die in het bedrijf genomen moet worden.

Digitale strategie als roadmap

Verus wil de vereniging van de toekomst zijn voor haar leden, de digitale strategie die wij hebben opgesteld zal daarbij helpen. De digitale strategie is een roadmap voor de medewerkers van Verus maar ook voor de leden van Verus. Om samen de ontwikkelingen in de maatschappij, het onderwijs en de technologie zo goed mogelijk op te vangen.

Vereniging van de toekomst

Verus heeft een fysiek netwerk van leden waarmee regelmatig persoonlijke interactie wordt gevoerd. Deze persoonlijke contacten kunnen versterkt worden met relevante en regelmatige digitale contacten. Op deze manier kan Verus het doel van de vereniging, nl. het verbinden en verenigen van leden, nóg beter uitvoeren.

Verbinden, verenigen en verdiepen

Mensen, informatie en kennis zijn geclusterd in ‘sociale’ netwerken, al dan niet tijdelijk, die gebaseerd zijn op interesses en kennis. Daarom is het logisch dat organisaties zich ook op deze manier gaan organiseren, rondom issues en onderwerpen. Mensen verenigen zich rondom een (actueel) onderwerp, klant, issue of woonplaats en niet zozeer rond een dienst of product. Met behulp van de digitale strategie kan Verus hierop inspelen door uit te nodigen, te inspireren en te verbinden.

Luisteren, signaleren en daarop acteren

Het is wel heel belangrijk dat er goed geluisterd wordt, inzichten vergaard worden en dat signalen gestructureerd ingevoerd worden. Zonder de digitale vaardigheden en een groep mensen die dit samen georganiseerd oppakt, zal Verus niet in staat zijn de digitale strategie uit te voeren en de vereniging van de toekomst zijn voor haar leden.

Digitale strategie staat niet los van organisatie

De digitale strategie die we hebben geschreven voor Verus is niet los te zien van de organisatiestrategie; die koppeling is noodzakelijk voor het succes van de te nemen de stappen naar de persoonlijke, digitale en faciliterende vereniging Verus waarin de klant het aanbod bepaalt en Verus faciliteert.

Activiteiten op een rij

  • Interviews, deskresearch, onderzoek en schrijven van advies
  • Inspiratiesessies, presentaties en Coffee & Cookies voor personeel Verus
  • Interne Verus Campus voor medewerkers, met zowel interne lesmodules als links naar externe aanbieders van lesstof.
  • Verus Verbindt, community voor leden en medewerkers van Verus
  • Data Intelligence, een wijze van omgaan en combineren van data van interne bronnen als externe bronnen als CBS en DUO en omzetten naar dashboards en inzichten.
  • diverse activiteiten in implementatiefase als het organiseren van blog- en vlogtrainingen, Linkedintrainingen, inrichting Google Analytics, community management, podcastserie, monitoring social media, optimalisatie website en landingspagina’s, hulp bij SEO e.a.

Team Digitale strategie Verus

Naast Marco Derksen en Arne Keuning hebben aan de totstandkoming van de digitale strategie voor Verus ook netwerkpartners Danielle Hoogendijk, Annemieke van Elst en Sanne Roeling meegewerkt. Vormgeving is door Moniek Bertens van Studio Duotoon voor haar rekening genomen. Aan de realisatie van het advies hebben vanuit Upstream Kyonne Leyser, Marrigt van der Valk, David Brinks, Danny Oosterveer en Arne Keuning gewerkt.

Meer cases

Bekijk alle cases (8)
Travel 3.0 - Innovatie Lab NBTC

Innovatielab NBTC

Op initiatief van het NBTC werd in samenwerking met HSMAI Nederland en de NHTV in september 2010 het ‘Innovatielab’ opgezet […]

Lees Case: Innovatielab NBTC
Contact