Dienst

Digitale strategie

Lees verder

Een digitale strategie voor de toekomst van jouw organisatie. Upstream geeft strategisch advies en helpt organisaties bij het vormgeven van een toekomstgerichte strategie. Een strategie die mede vorm geeft aan de stappen van digitalisering tot aan de digitale transformatie van jouw organisatie.

Toekomstbestendig in digitaal tijdperk

Bij Upstream bedenken wij strategieën om toekomstbestendig te zijn in het digitale tijdperk waarin we nu leven. Dit zijn strategieën die de mens centraal zetten en die gaan over relevant worden en relevant blijven. We maken optimaal gebruik van digitale technologieën en we realiseren solide, innovatieve en vernieuwende businessmodellen.

Toekomstgericht en menselijk advies

Beschouw de digitale strategie als leidraad voor de digitale transformatie, welke is afgeleid van de bedrijfsstrategie. Upstream gaat te werk volgens het MAST-model voor succesvolle digitale transformatie. Samen met jou en jouw team werken we de onderdelen van de strategie uit die tezamen stappen in en naar digitale transformatie vormen.

Het blijft niet alleen bij bepalen van de strategie. Wij geven vervolgens ook advies en begeleiding bij de implementatie van de gekozen strategie. Implementatie kan bijvoorbeeld praktische uitvoering van digitalisering betreffen; zoals het verder professionaliseren van digitaal klantcontact, data-analyse, social media strategie, inzet van medewerkers als social ambassadeurs, social media monitoring, social media analyse en webcare.

Verus, vereniging voor christelijk en katholiek onderwijsEen persoonlijke insteek voor Verus

Voor Verus, een vereniging voor christelijk en katholiek onderwijs, ontwikkelden wij een strategie die past bij de identiteit van de organisatie en haar leden. De strategie beschrijft de vereniging van de toekomst. Nog steeds persoonlijk en steeds meer m.b.v. de inzet van digitale middelen en vaardigheden van medewerkers. Lees de case

Meer diensten

Webcare

Met persoonlijke, inlevende, probleemoplossende en klantgerichte conversaties helpt webcare de brug te slaan tussen menselijk en digitaal contact. Upstream helpt […]

Lees verder…
Contact