Dienst

Digitale strategie

Lees verder

Een digitale strategie voor de toekomst van jouw organisatie. Upstream helpt organisaties bij het vormgeven van een toekomstgerichte strategie. Een digitale transformatie strategie die zowel vorm geeft aan de stappen van digitalisering tot aan de digitale transformatie van jouw organisatie.

Toekomstbestendig in digitaal tijdperk

Bij Upstream bedenken wij strategieën om toekomstbestendig te zijn in het digitale tijdperk waarin we nu leven. Dit zijn strategieën die de mens centraal zetten en die gaan over relevant worden en relevant blijven. We maken optimaal gebruik van digitale technologieën en we realiseren solide, innovatieve en vernieuwende businessmodellen.

Digitale transformatie strategie als leidraad

Beschouw de strategie als leidraad voor de digitale transformatie, welke is afgeleid van de bedrijfsstrategie. Upstream gaat te werk volgens het MAST-model voor succesvolle digitale transformatie strategie. Samen met jou en jouw team werken we de onderdelen van de strategie uit die tezamen stappen in en naar digitale transformatie vormen.

Wat is een digitale strategie?

Een digitale strategie is een plan van aanpak om doelen te bereiken door digitale middelen en technologieën te gebruiken. Het omvat beslissingen over hoe een organisatie online aanwezig zal zijn, hoe deze haar doelgroepen online zal bereiken en hoe deze digitale kanalen zal inzetten om haar doelstellingen te behalen. Samen bepalen we de definitie van de te maken digitale strategie en welke onderdelen en onderwerpen daar in horen.

Toekomstgericht, realistisch en menselijk advies

Het blijft niet alleen bij bepalen van de strategie. Wij geven vervolgens ook advies en begeleiding bij de implementatie en realisatie van de gekozen strategie.

Implementatie kan zowel hulp bij digitale transformatie als bijvoorbeeld praktische uitvoering van digitalisering betreffen, zoals:

  • het verder professionaliseren van digitaal klantcontact (bijv. KCC, dienstverlening, omgevingsgericht werken, omgevingswet, chatbot, webcare,…),
  • data-analyse of opleiden voor datagedreven werken,
  • klantcontact of communicatie strategie,
  • advies voor het ontwikkelen van een digitale strategie website
  • digitaal toegankelijke website of intranet ontwikkelen,
  • inzet van medewerkers als social ambassadeurs,
  • programma- of projectleiding

Bij het opstellen van een toekomstgerichte digitale strategie is het raadzaam om professioneel digitaal strategie advies in te winnen en ook aandacht te geven aan wensen op gebied van digitalisering.

Klantcontact strategie & communicatiestrategie

Het optimaliseren van klantcontact strategie is essentieel om de klant of gebruiker een belangrijke stem in de digitale strategie te geven. Zo help je de klanttevredenheid te verhogen en de bedrijfsresultaten te verbeteren. Met expertise in digitale transformatie helpt Upstream bedrijven om effectieve klantcontact strategieën te ontwikkelen en te implementeren, waardoor zij hun concurrentiepositie kunnen versterken.

Implementatie digitale communicatiestrategie

Ook het bepalen en de implementatie van de digitale communicatiestrategie is daarnaast een essentieel onderdeel van een succesvolle digitale transformatie. Communiceren, zowel intern als extern, is erg belangrijk bij veranderingen.

Digitale strategie implementeren

Upstream is gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van een digitale strategie op maat voor elke organisatie. Met de nadruk op het centraal stellen van mens, digitaal en data, helpt Upstream bedrijven om een toekomstgerichte digitale strategie te creëren die aansluit bij hun behoeften en doelstellingen. Door samen te werken met medewerkers en partners helpt Upstream organisaties succesvol hun digitale strategie te implementeren en zo een voorsprong behalen in een steeds veranderend digitaal landschap. Een digitale strategie implementeren zorgt ook dat de organisatie en medewerkers een digitale transformatie doorgaan.

Advies & Implementatie digitale strategie

Op zoek naar digitaal strategieadvies? Kunnen wij je helpen om digitale strategie te maken? Of helpen met de implementatie digitale strategie? Upstream helpt met een digitale strategie op maat voor jouw organisatie, waarin mens, digitaal én data centraal staat. Diverse organisaties besloten al om Upstream in te schakelen voor het maken en voor de implementatie van hun digitale strategie. Benieuwd? Neem contact op voor meer informatie. Stel je vraag aan ons.

 

Verus, vereniging voor christelijk en katholiek onderwijsEen persoonlijke insteek voor Verus

Voor Verus, een vereniging voor christelijk en katholiek onderwijs, ontwikkelden wij een digitale strategie die past bij de identiteit van de organisatie en haar leden. De strategie beschrijft de vereniging van de toekomst. Nog steeds persoonlijk en steeds meer m.b.v. de inzet van digitale middelen en vaardigheden van medewerkers. Lees de case

Meer diensten

Webcare

Met persoonlijke, inlevende, probleemoplossende en klantgerichte conversaties helpt webcare de brug te slaan tussen menselijk en digitaal contact. Upstream helpt […]

Lees verder…
Contact