Dienst

Digitale strategie

Lees verder

Upstream geeft strategisch advies bij het vormgeven van een toekomstgerichte digitale strategie. Een strategie die mede vorm geeft aan de digitale transformatie van jouw organisatie.

Toekomstbestendig in digitaal tijdperk

Bij Upstream helpen wij strategieën te bedenken om toekomstbestendig te zijn in het digitale tijdperk waarin we nu leven. Dit zijn strategieën die de mens centraal zetten en die gaan over relevant worden en relevant blijven. Die optimaal gebruikmaken van digitale technologieën en het realiseren van solide, innovatieve en vernieuwende businessmodellen.

Toekomstbestendige digitale strategie

Beschouw de digitale strategie als leidraad voor de digitale transformatie, welke is afgeleid van de bedrijfsstrategie. Upstream gaat te werk volgens het MAST-model voor succesvolle digitale transformatie. Samen met jou en jouw team werken we de onderdelen van de strategie uit die tezamen stappen in en naar digitale transformatie vormen. Wij geven vervolgens ook advies en begeleiding bij de implementatie van de digitale strategie. In onze aanpak hanteren we ook het 7i-model.

Implementatie kan bijvoorbeeld praktische uitvoering van digitalisering betreffen; zoals het verder professionaliseren van digitaal klantcontact, data-analyse, social media strategie, inzet van medewerkers als social ambassadeurs, social media monitoring, social media analyse en webcare.

Voorbeeld klantcase digitale strategie

Voor Verus, een vereniging voor christelijk en katholiek onderwijs, ontwikkelden wij een digitale strategie die past bij de identiteit van de organisatie en haar leden. De digitale strategie beschrijft de vereniging van de toekomst. Nog steeds persoonlijk en steeds meer m.b.v. de inzet van digitale middelen en vaardigheden. Lees de case

Meer cases digitale strategie:

Meer diensten

Training Webcare

Met persoonlijke, inlevende, probleemoplossende en klantgerichte conversaties helpt webcare de brug te slaan tussen menselijk en digitaal contact. Upstream helpt […]

Lees verder…
Contact