MAST: Mensen, acties, samenwerking en dan pas technologie

Pijlers voor succesvolle digitale transformatie van je organisatie

Het realiseren van digitale transformatie gaat om veel meer dan enkel technologie. In het onderzoek van Fujitsu gaan zij na hoe bedrijven presteren in verhouding tot de vier strategische elementen die nodig zijn om digitaal te transformeren: People, Actions, Collaboration en Technology (PACT) of in het Nederlands: Mensen, Acties, Samenwerking en Technologie (MAST).

Sprong naar digitale transformatie met MAST (PACT)

Maak de sprong naar digitale transformatie met MAST

De pijlers voor succesvolle digitale transformatie van je organisatie zijn:

Mensen (en hun digitale vaardigheden)

Het succes van de digitale transformatie en daarmee van de toekomst van de organisatie ligt bij mensen met de juiste digitale vaardigheden en expertise. Het constant bijscholen op gebied van digitale vaardigheden, inspireren en werken aan digitale bewustwording is de belangrijkste pijler voor een succesvolle digitale transformatie.

Acties

De processen en gedragingen (acties) die nodig zijn om digitale transformatie te doen slagen liggen in een duidelijk omschreven digitale strategie, een link met de overkoepelende bedrijfsstrategie en een keus om de acties binnen de bestaande organisatie of buiten de organisatie te ontwikkelen.

Samenwerking

Samenwerken met andere afdelingen, met partners, met onderwijs en met bestaande klanten (bijv. een klantpanel of -community) helpt met het versnellen van de digitale transformatie en met het ‘binnenhalen’ van ontbrekende kennis en denkbeelden.

Technologie

Organisaties zijn vaak druk bezig een breed scala aan systemen in te voeren en hopen dat de medewerkers van hun organisatie het vermogen hebben om mee te veranderen met technologieën zoals artificial intelligence.

MAST: pijlers voor succesvolle digitale transformatie

Samengevat zijn de 4 volgende pijlers de belangrijkste pijlers voor een succesvolle digitale transformatie:

  1. medewerkers met de juiste digitale vaardigheden (‘people with digital skills’)
  2. de juiste processen, gedragingen en houding (‘right processes, attitude and behaviours’)
  3. samenwerken met open houding met collega’s, partners en klanten (‘collaborate openly’)
  4. ondersteuning door de juiste technologie (‘the right technology’)
Succesfactoren digitale transformatie - MAST - PACT

Bron: The Digital Transformation PACT, Fujitsu

Human first, technology second

Succesvolle digitale transformatie is veel meer dan enkel technologie. Sterker nog, onderzoek na onderzoek blijkt dat het succes voor een groot deel afhankelijk is van menselijke aspecten, zoals de 3 pijlers; mensen, acties en samenwerking. Technologie is slechts voor 20% van belang.

Marco Derksen over de succesfactoren voor digitale transformatie:

“De boodschap uit dit onderzoek is dan ook: investeer eerst in mensen, daarna in technologie. Of nog beter, probeer de juiste balans te vinden. Dat vraagt bewustzijn, visie en daadkracht van bestuurders en ondernemers. Misschien is leiderschap daarom ook wel de belangrijkste succesfactor voor digitale transformatie!”

Lees de blog van Marco Derksen over de pijlers voor succesvolle digitale transformatie.

Lees meer over:

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (1402)
Contact