Arne Keuning - Adviseur - Upstream Arne Keuning Product Owner Digitaal & Digitale Dienstverlening

Wat is digitale transformatie? Omdat dit begrip nogal eens voor verwarring zorgt, geven we graag een voorzet voor een definitie, een korte uitleg en schetsen we de impact van (digitale) technologieën en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen op mens, bedrijf en maatschappij.

Wat is de definitie van digitale transformatie?

Digitale transformatie is het proces van organisaties (en van de mensen in deze organisaties) om de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering in te zetten om de stap te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie, waar de klant centraal staat gedurende de gehele customer journey en waardoor de organisatie een (duurzame) bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij.

Volgens de definitie van Vlerick Business School, gebruikt bij het jaarlijkse FD Transformers onderzoek, is digitale transformatie een integrale bedrijfstransformatie waarin digitale technologieën een dominante rol spelen. Of anders geformuleerd, het is de overgang naar een ander businessmodel of andere manier van organiseren waarbij digitale technologieën een dominante rol spelen.

In het laatste FD Transformers 2019 onderzoek definiëren ze digitale transformatie als volgt:

‘end-to-end, geïntegreerde bedrijfstransformatie waar digitale technologieën een dominante rol spelen.’ 

Volgens Rik Maes, emeritus hoogleraar informatie- en communicatiemanagement aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam is het een containerbegrip dat vele definities kent. Rik Maes hanteert zelf de volgende definitie:

… digitale transformatie betreft de fundamentele verandering in klantinteractie en klantbeleving, waardeproposities en businessmodellen, operationele processen en sturen met/van informatie door de impact van digitalisering op organisaties en de maatschappij.

Tip: Boek 20 vragen & antwoorden over digitale transformatie

Menno Lanting geeft in het boek ‘20 vragen & antwoorden over digitale transformatie‘ – in duidelijke en begrijpelijke taal – antwoord op de twintig meest relevante vragen over digitale transformatie. Deze antwoorden ondersteunt hij met praktische inzichten en concrete voorbeelden uit de praktijk.

Digital First

Volgens Jo Caudron verplaatst ‘digitaal’ zich van de zijlijn naar het centrum van de organisatie. Data komt centraal of centraler te staan. Digitaal is geen kanaal, maar volledig digitaal denken in je DNA op te nemen en in de kern digitaal te worden (‘Digital first‘). De echte kracht van digitaal wordt zichtbaar als het door je volledige organisatie heentrekt. Digitaal is dan de verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie.

Voor Upstream houdt digitale transformatie in dat:

een organisatie een geïntegreerde bedrijfstransformatie heeft doorlopen waarbij de organisatie de klant 100% centraal stelt gedurende de gehele customer journey, verbonden is met een waardevol netwerk van medewerkers, klanten, partners, leveranciers, stakeholders en waar digitale technologieën en data een dominante rol spelen (‘digital first’).

Transformeren is niet hetzelfde als digitaliseren

Digitaal transformeren is echter méér dan het digitaliseren van huidige bedrijfsprocessen en het faciliteren van selfservice via bijv. klantportalen, apps, tools, digitale formulieren en chatbots. Het is daarmee niet hetzelfde als digitaliseren. De betekenis van digitaal transformeren is echter veel ingrijpender. Digitalisering van processen is een fase in de stappen van een organisatie naar een meer digitaal georiënteerde en (data-)gedreven organisatie.

Boeken over Digitale Transformatie

5 faalfactoren van digitale transformatie

We horen vaak de succesverhalen van bedrijven waarin de digitale transformatie is ingezet. Toch gaat het nog heel vaak fout. Maar waarom gaat het zo vaak fout in de digitale transformatie? In deze video vertelt Menno Lanting over de vijf belangrijkste faalfactoren. Hij schreef er ook een boek over, ‘Uit het transformatiemoeras’.

In gesprek met Marco Derksen over digitale transformatie

Investeer eerst in mensen, daarna in technologie. Of nog beter, probeer de juiste balans te vinden. Dat vraagt bewustzijn, visie en daadkracht van bestuurders, managers en ondernemers. Misschien is leiderschap daarom ook wel de belangrijkste succesfactor voor digitale transformatie

Marco Derksen - Strategisch adviseur - Upstream
Marco Derksen Digitaal strateeg, spreker en docent
Contact