Arne Keuning - Adviseur - Upstream Arne Keuning Product Owner Digitaal & Digitale Dienstverlening

De termen digitaal, digitaliseren, digitalisatie, digitalisering en digitale transformatie worden vaak door elkaar gebruikt. De digitale transformatie is veel meer dan digitalisering alleen. Wat is het verschil?

Wat is digitalisering?

Digitalisering betekent dat het mogelijk is om informatie, media en bedrijfsprocessen digitaal te maken. Digitaliseren is het logische vervolg op opslag in analoge en fysieke vorm. Het grote voordeel van digitalisering dat het mogelijk is om veel meer data op te slaan dan vroeger mogelijk was. Digitale opslag maakt het bovendien gemakkelijker om verbanden te leggen, informatie te vergelijken en terug te vinden.

Volgens Wikipedia is digitalisering de overgang van informatie naar een digitale vorm, dat wil zeggen in een vorm die gebruikt kan worden door elektronische apparaten zoals computers. De term kan betrekking hebben op de gegevens zelf, op de bijbehorende procedures of op de samenleving in het algemeen.

“Digitalisatie stelt organisaties in staat om aan de verwachtingen van snelheid in het digitale tijdperk te voldoen en om de stap naar digitale transformatie met succes te maken.”

Door gebruik te maken van de digitale mogelijkheden kunnen organisaties zich volledig richten op de klant en veel flexibeler, sneller en effectiever hun doelen halen.

Wat is dan digitale transformatie?

Voor Upstream betekent de digitale transformatie dat een organisatie een verandering heeft doorlopen waarna het de klant 100% centraal stelt in de gehele customer journey, verbonden is met een waardevol netwerk en digitaal als norm beschouwt.

Boeken digitalisering en digitale transformatie


Lees ook over FD Transformers 2019

Contact