Arne Keuning - Adviseur - Upstream Arne Keuning Product Owner Digitaal & Digitale Dienstverlening

Waterschappen – en de mensen die er werken – krijgen de komende jaren te maken met flinke veranderingen. Ze staan voor grote veranderopgaven, zoals de invoering van de Omgevingswet, digitalisering, hogere kosten van zuivering, big data, waterveiligheid, dijkversterking, droogte, wateroverlast en samenwerking met boeren, ondernemers, inwoners en andere overheden. Véél komt op jouw waterschap af. Dat biedt kansen én uitdagingen.

Wat zijn de uitdagingen van waterschappen?

 • Klimaatadaptatie & energietransitie, van Waterschappen wordt verwacht dat zij grip hebben en houden op kwantiteit en kwaliteit van water. Ook in tijden van droogte. Met minder achteraf controleren en meer vooruitkijken bijv. door simulatie.
 • Implementatie van de Omgevingswet, door de inwoners en bedrijven eerder te betrekken bij projecten d.m.v. participatie en als ‘één overheid’.
 • Toenemende maatschappelijke druk op transparantie t.a.v. de keuzes die zij maken bijv. in tijden van waterschaarste (droogte) en wateroverlast (hoogwater).
 • Betere informatievoorziening, meer actueel inzicht creëren, tijdig te kunnen rapporteren over inkomsten en uitgaven en processen, efficiënter in te richten om kosten te besparen.

Wat zijn de kansen voor waterschappen?

 • Samenwerking, tussen waterschappen, met de provincie, gemeenten en tal van leveranciers
 • Digitale ontwikkeling, bijvoorbeeld voor meten op afstand: slimme meters, drones, ed. Dat biedt kansen om vaker en beter te meten en data op te bouwen.
 • Big data kan worden ingezet voor betere analyses en voor uitwisseling. En leiden tot betere en snellere besluitvorming. Early-warning-systems, voorspelling van onderhoud, etc.
 • Wendbaar organiseren. Om in staat te zijn de nieuwe uitdagingen aan te gaan zal meer over (interne) grenzen heen gewerkt moeten worden, in multidisciplinaire teams.

Focus op medewerkers én omgeving

Om goed in te spelen op deze uitdagingen en kansen richten wij ons op deze vier pijlers:

 1. Ontwikkeling, (informeel) leren en begeleiding van medewerkers binnen het waterschap;
 2. Andere, wendbare, wijze van werken;
 3. Betrokken digitale interactie met inwoners/agrariërs, partners en water intensieve bedrijven;
 4. Digitale innovatie & digitale technologieën

Digitale transformatie zo doe je dat

Upstream helpt waterschappen met hun strategie, digitale vaardigheden en digitaal leiderschap. Door middel van gerichte ondersteuning en expertise kunnen waterschappen succesvol de digitale transformatie doorlopen en hun processen optimaliseren.

Upstream luistert goed naar de opgaven van jouw waterschap (en andere waterschappen) en komt met een wendbare manier van werken op de uitdagingen en kansen samen met medewerkers en stakeholders om te zetten naar resultaten.

Mogelijke ondersteuning door Upstream:

 • Inspiratiesessie ‘digitale transformatie voor Waterschappen’
 • Audit ‘digitale transformatie’ o.b.v het Digikompas, modellen, publicaties en onderzoek(en)
 • Masterclass digitaal leiderschap bij Waterschappen
 • Strategiesessie digitale klantcontact in 1 dag
 • Audit ‘digitaal klantcontact’: ‘Hoe kijken inwoners aan tegen digitaal contact met het Waterschap
 • Accelerator-programma: verbeter het digitaal klantcontact met inwoners.
 • (Online) training menselijk digitaal klantcontact voor (KCC- & communicatie-) teams (bijv. webcare / live chat).
 • Succesvol innoveren – Van Design Thinking tot Lean Startup en Agile
 • Agile programma- of projectmanagement (SCRUM bijv. rondom data, en DSO).
 • Training en begeleiding medewerkers en management bij wendbaar samenwerken, digitale vaardigheden en digitaal leiderschap (inspirerende netwerken en informeel leren)

Tijdelijke capaciteit en denkkracht

Wanneer je tijdelijk géén of niet de juiste medewerker, manager, teamleider of directeur voorhanden hebt voor jouw project, voor jouw team, voor jouw afdeling bij je waterschap, dan kun je ook een beroep doen op de interim professionals en interim managers uit het Upstream netwerk.

Waarmee kunnen wij jouw Waterschap helpen?

Upstream helpt jouw Waterschap graag bij digitale transformatie. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden. Wij horen graag je vraag.

Door onze aanpak, ervaring en kennis word je een betrokken, wendbaar, menselijk, data gedreven én digitaal waterschap. 

Digitale transformatie Waterschappen op koers?

De Unie van Waterschappen heeft in met de ‘Vaarkaart, digitaal op koers’, een document dat de gezamenlijke ambities van de 21 waterschappen op het gebied van digitale ontwikkelingen vastlegt. Maar hoe ver zijn de waterschappen nu echt met digitale transformatie? Oftewel wat was de koers van de digitale transformatie van de waterschappen en waar staan ze nu? Lees de blog.

Interessante boeken over digitale transformatie voor waterschappen


Bekijk alle boeken over digitale transformatie

Contact