Amy Colsters - Upstream - Office Assistent Amy Colsters Office Assistent & Administratie

Het maken van de juiste keuzes in dit digitale tijdperk vraagt om goed digitaal leiderschap. Het vraagt om bewuste en vaardige digitale leiders met digitaal leiderschap in hun DNA.

Waar de industriële revolutie vijf eeuwen nodig had om tot volledige doorwerking te komen, doet de digitale revolutie dat in een paar decennia. Dat betekent dat de veranderingen die organisaties doormaken niet alleen te maken hebben met snelle technologische veranderingen, maar ook met culturele, sociale en economische veranderingen. En de veranderingen gaan in razend tempo.

Leiderschap bij digitale transformaties

Leiderschap bij digitale transformaties is essentieel om succesvol te zijn in het digitale tijdperk. Het vereist het vermogen om de juiste keuzes te maken en organisaties te begeleiden bij hun digitale transformatie. Word een ‘master’ in digitale transformatie met onze inspiratiesessies en masterclasses over digitaal leiderschap.

Digitale leiders zijn hard nodig

Om organisaties succesvol te transformeren naar het digitale tijdperk of nieuwe netwerksamenleving, hebben we leiders nodig met visie op al deze aspecten waarbij digitalisering niet als apart onderdeel wordt gezien maar volledig is geïntegreerd. Een digitaal leider is iemand die digitaal goed de weg weet, die verbanden en contacten kan leggen, maar niet iemand die een kenner is op technologisch gebied. Wat vooral belangrijk is dat de digitaal leider samenhang ziet en de juiste keuzes maakt.

Masterclass digitaal leiderschap

Inspiratiesessie, masterclass of leergang

Neem contact op met Marco Derksen over de mogelijkheden voor bijv. een:

  • keynote over toekomst van werk, zorg, onderwijs en/of (publieke) organisaties
  • inspiratiesessie Digitaal Leiderschap
  • masterclass Digitaal Leiderschap
  • leergang of opleiding Digitaal Leiderschap

De masterclass Digitaal Leiderschap biedt praktische handvatten en inzichten om effectief te kunnen opereren in een steeds veranderende digitale wereld. De keynote en inspiratiesessie digitaal leiderschap bieden een inspirerende kijk in de leiderschapsvaardigheden van de leider van morgen.

De mogelijkheden zijn gericht op ondernemers, leidinggevenden, managers, bestuurders (RvB/RvC/RvT) en andere geïnteresseerden die zich op strategisch en tactisch niveau bezig houden met organisatieveranderingen. Zowel bij het bedrijfsleven als ook bij de overheid, onderwijs, bibliotheken, woningcorporaties, waterschappen en andere organisaties in de publieke sector.

Marco Derksen ontwikkelde voor de politieacademie een leerprogramma ‘Digitale transformatie en leiderschap’ en ook de cultuursector ontkomt niet aan de noodzakelijke verandering die nodig is om te kunnen blijven bestaan. Marco heeft o.a. LUX Nijmegen mogen begeleiden in de verkenning naar nieuwe mogelijkheden in het digitale tijdperk.

Bekijk ook boeken over leiderschap

Heb jij digitaal leiderschap in je DNA?

Digitaal leiderschap gaat om kennis en vaardigheden waarmee leiders van de toekomst kunnen omgaan met snelle culturele, sociale en economische veranderingen. Wil jij ook een goede leider zijn in de snel veranderende en steeds meer digitale wereld? Wordt ook een master in digitale transformatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact