Amy Colsters - Upstream - Office Assistent Amy Colsters Office Assistent & Administratie

Het maken van de juiste keuzes in dit digitale tijdperk vraagt om goed digitaal leiderschap. Het vraagt om bewuste en vaardige digitale leiders.

Waar de industriële revolutie vijf eeuwen nodig had om tot volledige doorwerking te komen, doet de digitale revolutie dat in een paar decennia. Dat betekent dat de veranderingen die organisaties doormaken niet alleen te maken hebben met snelle technologische veranderingen, maar ook met culturele, sociale en economische veranderingen. En de veranderingen gaan in razend tempo.

Digitale leiders zijn nodig

Om organisaties succesvol te transformeren naar het digitale tijdperk of nieuwe netwerksamenleving, hebben we leiders nodig met visie op al deze aspecten waarbij digitalisering niet als apart onderdeel wordt gezien maar volledig is geïntegreerd. Een digitaal leider is iemand die digitaal goed de weg weet, die verbanden en contacten kan leggen, maar niet iemand die een kenner is op technologisch gebied. Wat vooral belangrijk is dat de digitaal leider samenhang ziet en de juiste keuzes maakt.

Masterclass digitaal leiderschap

Inspiratiesessie, masterclass of leergang

Neem contact op met Marco Derksen over de mogelijkheden voor bijv. een:

  • keynote over toekomst van werk, zorg, onderwijs en/of (publieke) organisaties
  • inspiratiesessie Digitaal Leiderschap
  • masterclass Digitaal Leiderschap
  • leergang of opleiding Digitaal Leiderschap

De mogelijkheden zijn gericht op ondernemers, leidinggevenden, managers, bestuurders (RvB/RvC/RvT) en andere geïnteresseerden die zich op strategisch en tactisch niveau bezig houden met organisatieveranderingen. Zowel bij het bedrijfsleven als ook bij de overheid, onderwijs, bibliotheken, woningcorporaties, waterschappen en andere organisaties in de publieke sector.

Marco Derksen ontwikkelde voor de politieacademie een leerprogramma ‘Digitale transformatie en leiderschap’ en ook de cultuursector ontkomt niet aan de noodzakelijke verandering die nodig is om te kunnen blijven bestaan. Marco heeft o.a. LUX Nijmegen mogen begeleiden in de verkenning naar nieuwe mogelijkheden in het digitale tijdperk.

Heb jij digitaal leiderschap in je DNA?

Digitaal leiderschap gaat om kennis en vaardigheden waarmee leiders van de toekomst kunnen omgaan met snelle culturele, sociale en economische veranderingen. Wil jij ook een goede digitale leider zijn? Neem contact met ons op om de mogelijkheden zoals hierboven benoemd te bespreken.

Contact