Digitaal contact met gemeenten

Onderzoek: Hoe kijken Nederlanders aan tegen digitaal contact met de gemeente?

In een samenleving die steeds verder digitaliseert, zijn ook gemeenten volop in ontwikkeling. In samenwerking met Citisens en Upstream onderzocht HAN University of Applied Sciences hoe Nederlanders anno 2019 contact met de gemeente hebben via digitale kanalen, én wat hun wensen zijn op dit vlak.

Onderzoek Digitaal Contact inwoners met gemeente

Wat kan, en wat móet er dan digitaal?

Vanuit het principe ‘de inwoner centraal’ zijn gemeenten zoekende in de manier waarop zij het contact met inwoners via digitale kanalen kunnen inrichten, passend bij hun wensen en behoeften op dit vlak. Met het whitepaper beogen we gemeenten meer inzicht te geven in deze wensen en behoeften. Zodat zij heldere keuzes kunnen maken in de verdere digitalisering van contact met inwoners. Dat sommige contacten altijd face-to-face zullen ‘moeten’ is hierbij een gegeven, zo weten wij uit de praktijk.

Lees de blog van Daphne Hachmang en Renée van Os (HAN) over wat Nederlanders belangrijk vinden in digitaal contact met gemeenten, lees de blog van Citisens of download direct het whitepaper met alle resultaten van het onderzoek.

Digitaal contact met gemeenten

Met dit whitepaper geven we zicht op hoe digitaal Nederlanders momenteel zijn in hun contact met de gemeente en wat ze vinden van contact met de gemeenten via digitale kanalen. Hiermee hopen we gemeenten een houvast te geven bij het vormgeven van digitaal contact waarbij de inwoner centraal staat.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden Nederlanders vanaf 17 jaar mee, die in de afgelopen 2 jaar minstens één keer digitaal contact hebben gehad met de gemeente. 2073 Nederlanders deden mee aan het onderzoek. De data zij verzameld via het online panel van Citisens, aangevuld met face-to-face enquêtes afgenomen door Communicatiestudenten van de HAN.

Voor vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met Daphne Hachmang, via daphne.hachmang@han.nl.

Onderzoeksteam

  • Daphne Hachmang is onderzoeker bij het HAN lectoraat Human Communication Development (HCD), en is daarnaast werkzaam als docent bij de opleiding Communicatie van de HAN.
  • Renée van Os is associate lector Online Interactie bij het HAN lectoraat HCD. Ook is zij verbonden aan de opleiding Communicatie van de HAN als hoofddocent.
  • Anja Schaapman is onderzoeker bij Citisens. Zij houdt zich bezig met het opzetten en uitvoeren van kwantitatieve onderzoeken en is verantwoordelijk voor het Citisens panel.
  • Arne Keuning is adviseur en projectmanager op het gebied van digitaal klantcontact bij strategisch adviesbureau Upstream.

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (102)
Contact