Arne Keuning Arne Keuning Strategisch adviseur & partner Upstream

Wat is digitale transformatie? Omdat dit begrip nogal eens voor verwarring zorgt, geven we graag een voorzet voor een definitie, een korte uitleg en schetsen we de impact van (digitale) technologieën en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen op mens, bedrijf en maatschappij.

Wat is de definitie van digitale transformatie?

Digitale transformatie is het proces van organisaties (en van de mensen in deze organisaties) om de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering in te zetten om de stap te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie, waar de klant centraal staat gedurende de gehele customer journey en waardoor de organisatie een (duurzame) bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij.

Volgens de definitie van Vlerick Business School, gebruikt bij het jaarlijkse FD Transformers onderzoek, is digitale transformatie een integrale bedrijfstransformatie waarin digitale technologieën een dominante rol spelen. Of anders geformuleerd, het is de overgang naar een ander businessmodel of andere manier van organiseren waarbij digitale technologieën een dominante rol spelen.

Volgens Rik Maes, emeritus hoogleraar informatie- en communicatiemanagement aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam is het een containerbegrip dat vele definities kent. Rik Maes hanteert zelf de volgende definitie:

… digitale transformatie betreft de fundamentele verandering in klantinteractie en klantbeleving, waardeproposities en businessmodellen, operationele processen en sturen met/van informatie door de impact van digitalisering op organisaties en de maatschappij.

Volgens Jo Caudron verplaatst ‘digitaal’ zich van de zijlijn van de organisatie naar het centrum. Data komt centraal of centraler te staan. Digitaal is geen kanaal, maar volledig digitaal denken in je DNA op te nemen en in de kern digitaal te worden (‘Digital first‘). De echte kracht van digitaal wordt zichtbaar als het door je volledige organisatie heentrekt en digitaal is de verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie.

Digitale transformatie is niet hetzelfde als digitalisering

Digitaal transformeren is echter meer dan het digitaliseren van huidige bedrijfsprocessen en het faciliteren van selfservice via bijv. klantportalen. Digitale transformatie is daarmee niet hetzelfde als digitaliseren. De betekenis van digitaal transformeren is echter veel ingrijpender.

Digitale transformatie en digitalisering (of digitaliseren / digitalisatie) worden vaak door elkaar gebruikt. Wat is het verschil? Lees meer uitleg hierover >>

Contact