Arne Keuning - Adviseur - Upstream Arne Keuning Product Owner Digitaal & Digitale Dienstverlening

Woningcorporaties – en de mensen die er werken – krijgen de komende jaren te maken met flinke veranderingen. Corporaties staan voor grote veranderopgaven, zoals digitalisering, data, digitaal klantcontact en samenwerking met huurders en partners. Véél komt op jouw corporatie af. Dat biedt kansen én uitdagingen.

Wat zijn de uitdagingen van woningcorporaties?

 • Kerntaak van een woningcorporatie is en blijft uiteraard het bouwen en onderhouden van voldoende betaalbare woningen, met name voor mensen met een smalle beurs. En dat is uitdagend genoeg.
 • Organisatieveranderingen, zoals digitalisering, organisatie per wijk, met een kleinere centrale organisatie.
 • Beleid gerelateerde veranderingen, zoals het werken aan de energiedoelstellingen: door isolatie en andere verduurzaming. En ook innoveren van diensten, en het leren van innovatieve oplossingen tussen woningcorporaties onderling.
 • Verandertrajecten in relatie tot de buitenwereld, zoals participatie met huurders, intensiever samenwerkingsverbanden met bewoners en partners op lokaal niveau – denk aan leveranciers, aannemers en gemeenten – en de klanten/huurders centraal te stellen in de inrichting van diensten, met beter toegankelijk informatie, snellere respons op vragen en service op maat door je woningcorporatie.

Wat zijn de kansen voor woningcorporaties?

 • Slimmere inzet van ICT kan zorgen voor hogere klantvriendelijkheid en 24/7 service op maat. Bijv. door de inzet van chatbots of slimme apps bij reparatieverzoeken.
 • Door data te verzamelen en te analyseren ontstaan nieuwe inzichten, die leiden tot betere beslissingen. Bijv. om onderhoud beter te voorspellen.
 • Wendbare, kleine, multidisciplinaire teams inzetten, om huurders beter te helpen.
 • Ruimte geven voor innovatie. Inzet van slimme meters en nieuwe isolatievormen. En medewerkers van je woningcorporatie daarover ervaringen laten delen. Samen leren.

Qlinker, de digitale woningcorporatie

Een nieuwe en compleet digitale woningcorporatie zoals qlinker (onderdeel van Mitros) speelt goed in op de digitale mogelijkheden en de verwachtingen van huurders in dit digitale tijdperk. Ook het ‘Huurpaspoort‘ voor huurders van woningcorporaties en andere woningverhuurders (gemaakt door Qii) is een voorbeeld van digitalisering. Beide initiatieven zijn manieren om de dienstverlening anders en digitaler te organiseren. Hierbij spelen snelheid en (digitaal) gemak een grote rol.

Tip: bekijk ook alle rapporten, blogs en artikelen verzameld door Marco Derksen over woningcorporaties in Nederland.

Ook digitaal verder met jouw woningcorporatie?

Om goed in te spelen op deze uitdagingen en kansen helpen wij jouw woningcorporatie digitaal verder door ons te richten op deze vier pijlers:

 1. Ontwikkeling, (informeel) leren en begeleiding van medewerkers binnen je corporatie;
 2. Andere, wendbare, wijze van werken;
 3. Betrokken digitale interactie met huurders en partners;
 4. Digitale innovatie & digitale technologieën (bijv. in klantcontact of PropTech).

Upstream luistert goed naar de opgaven van jouw woningcorporatie en komt met een wendbare manier van werken op de uitdagingen en kansen samen met medewerkers en huurders om te zetten naar resultaten. Door onze aanpak wordt je een betrokken, wendbare, menselijke én digitale woningcorporatie.

Mogelijke ondersteuning door Upstream:

 • Inspiratiesessie ‘digitale transformatie bij woningcorporaties’
 • Audit ‘digitale transformatie’ o.b.v ons model, publicaties e.a. onderzoek(en)
 • Masterclass digitaal leiderschap (bijv. voor RvC of RvT)
 • Strategiesessie digitale klantcontact in 1 dag.
 • Audit ‘digitaal klantcontact’
 • Accelerator-programma: verbeter het digitaal klantcontact & participatie met huurders.
 • (Online) training menselijk digitaal klantcontact voor (KCC- & communicatie-) teams (bijv. webcare / live chat).
 • Agile programma- of projectmanagement.
 • Training en begeleiding medewerkers en management bij wendbaar samenwerken, digitale vaardigheden en digitaal leiderschap (informeel leren).

Tijdelijke capaciteit en denkkracht nodig?

Wanneer je tijdelijk géén of niet de juiste medewerker, manager, teamleider of directeur voorhanden hebt voor jouw project, voor jouw team of voor jouw afdeling bij je woningcorporatie, dan kun je ook een beroep doen op de interim professionals uit het Upstream netwerk en interim managers

Waarmee kunnen wij jouw woningcorporatie helpen?

Upstream helpt jouw woningcorporatie graag bij digitale transformatie. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden. Wij horen graag je vraag.

Boeken Digitale Transformatie (voor woningcorporaties)

Contact