Arne Keuning - Adviseur - Upstream Arne Keuning Product Owner Digitaal & Digitale Dienstverlening

Gemeenten – en de medewerkers die er werken – krijgen de komende jaren te maken met flinke veranderingen. Gemeenten staan voor grote veranderopgaven, zoals de invoering van de Omgevingswet, digitalisering, data, burgerparticipatie en andere opgaven. Véél komt op gemeenten af. Dat biedt kansen én uitdagingen.

Wat zijn de uitdagingen van gemeenten?

Gemeenten worden, volgens Prof. Dr. Thijs Homan in de publicatie ‘De veranderende gemeente’, met drie soorten veranderingen geconfronteerd:

 • Organisatieveranderingen, zoals digitalisering, reorganisatie en zelfsturing;
 • Beleidsgerelateerde veranderingen, zoals de Omgevingswet, decentralisaties in het sociale domein en Participatiewet;
 • Verandertrajecten in relatie tot de buitenwereld, zoals participatie, Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), samenwerkingsverbanden met bijv. buurgemeenten en wijkgericht werken.

Wat zijn de kansen voor gemeenten?

In het 2e deel van de A&O-publicatie ‘Digitale transformatie bij gemeenten‘ benoemen de auteurs dat nieuwe slimme technologieën als o.a. (big) data-analyse, Robotic Process Automation, IoT, data en kunstmatige intelligentie (A.I.) hun weg (gaan) vinden naar gemeenten. Dit zal forse impact gaan hebben op gemeentelijke organisaties, processen en werk. Nieuwe slimme technologie in combinatie met digitale vaardigheden, competenties en nieuwe invulling van de rol van medewerkers, managers en bestuurders bieden gemeenten volop kansen om opgaven beter aan te pakken m.b.v. data en digitale technologieën en zo de publieke waarde te vergroten. Bijv. via ons partnerschap met I.AMDIGITAL kunnen wij daarin ondersteunen.

Focus op medewerkers én inwoners

Om goed in te spelen op deze uitdagingen en kansen richten wij ons op deze vier pijlers:

 1. Ontwikkeling, (informeel) leren en begeleiding van medewerkers binnen de gemeente;
 2. Andere, wendbare, wijze van werken;
 3. Betrokken digitale interactie met inwoners/bedrijven;
 4. Digitale innovatie & digitale technologieën

Upstream luistert goed naar de opgaven van jouw gemeente en komt met een wendbare manier van werken op de uitdagingen en kansen samen met medewerkers en inwoners om te zetten naar resultaten. Door onze aanpak wordt je een betrokken, wendbare, menselijke én digitale gemeente.

Mogelijke ondersteuning door Upstream kan zijn:

 • Inspiratiesessie ‘digitale transformatie bij gemeenten’
 • Audit ‘digitale transformatie’ o.b.v ons model, A&O-publicaties e.a. onderzoek(en)
 • Masterclass digitaal leiderschap bij gemeenten
 • Strategiesessie digitale klantcontact in 1 dag.
 • Audit ‘digitaal klantcontact’ o.b.v. lessen uit onderzoek: ‘Hoe kijken Nederlanders aan tegen digitaal contact met de gemeente‘ en instrument op www.kenjeinwoner.nl
 • Accelerator-programma: verbeter het digitaal klantcontact met inwoners.
 • (Online) training menselijk digitaal klantcontact voor (KCC- & communicatie-) teams (bijv. webcare / live chat).
 • Agile programma- of projectmanagement (bijv. rondom opgavegericht werken en DSO).
 • Training en begeleiding medewerkers en management bij wendbaar samenwerken, digitale vaardigheden, data en digitaal leiderschap (inspirerende netwerken en informeel leren – bijv. i.s.m. I.AMDIGITAL)

Onderzoek contact tussen inwoner en gemeente

In samenwerking onderzochten wij het contact tussen inwoners en gemeenten in een dienstverlenings- en participatietraject. Lees over ons onderzoek en onze tool waarmee we advies geven over communicatie in de klantreis van inwoners in jouw gemeente.

Tijdelijke capaciteit en denkkracht nodig?

Wanneer je tijdelijk géén of niet de juiste medewerker, manager, teamleider of directeur voorhanden hebt voor jouw project, voor jouw team, voor jouw afdeling bij je gemeente, dan kun je ook een beroep doen op de interim professionals en interim managers uit het Upstream netwerk.

Waarmee kunnen wij jouw gemeente helpen?

Upstream helpt jouw gemeente graag bij digitale transformatie. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden. Wij horen graag je vraag.

Boeken over digitale transformatie (in de publieke sector)

5 faalfactoren van digitale transformatie

We horen vaak de succesverhalen van bedrijven waarin de digitale transformatie is ingezet. Toch gaat het nog heel vaak fout. Maar waarom gaat het zo vaak fout in de digitale transformatie? In deze video vertelt Menno Lanting over de vijf belangrijkste faalfactoren. Hij schreef er ook een boek over, ‘Uit het transformatiemoeras’.

Contact