Wat is digitale transformatie?

Digitale transformatie: de definitie

Wat is digitale transformatie? Omdat dit begrip nogal eens voor verwarring zorgt, geven we graag een voorzet voor een definitie, een korte uitleg en schetsen we de impact van (digitale) technologieën en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen op mens, bedrijf en maatschappij.

Digitale transformatie is het proces van organisaties (en van de mensen in deze organisaties) om de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering in te zetten om de stap te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie, waar de klant centraal staat gedurende de gehele customer journey en waardoor de organisatie een (duurzame) bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij.

Wat is de definitie van digitale transformatie?

Digitale transformatie is volgens de definitie van Vlerick Business School, gebruikt bij het jaarlijkse FD Transformers onderzoek, een integrale bedrijfstransformatie waarin digitale technologieën een dominante rol spelen. Of anders geformuleerd, het is de overgang naar een ander businessmodel of andere manier van organiseren waarbij digitale technologieën een dominante rol spelen.

Volgens Rik Maes, emeritus hoogleraar informatie- en communicatiemanagement aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam is het een containerbegrip dat vele definities kent. Rik Maes hanteert zelf de volgende definitie:

… digitale transformatie betreft de fundamentele verandering in klantinteractie en klantbeleving, waardeproposities en businessmodellen, operationele processen en sturen met/van informatie door de impact van digitalisering op organisaties en de maatschappij.

Digitale transformatie is niet hetzelfde als digitalisering

Volgens Jo Caudron verplaatst ‘digitaal’ zich van de zijlijn van de organisatie naar het centrum. Data komt centraal of centraler te staan. Digitaal is geen kanaal, maar volledig digitaal denken in je DNA op te nemen en in de kern digitaal te worden (‘Digital first‘). De echte kracht van digitaal wordt zichtbaar als het door je volledige organisatie heentrekt en digitaal is de verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie.

Digitale transformatie is echter meer dan het digitaliseren van huidige bedrijfsprocessen en het faciliteren van selfservice via klantportalen. Digitale transformatie is daarmee niet hetzelfde als digitaliseren. De betekenis van digitaal transformeren is echter veel ingrijpender.

Succesfactoren

Het succes van digitale transformatie bij een organisatie is voor een groot deel afhankelijk van menselijke aspecten, waarbij mensenacties en samenwerking de belangrijkste succesfactoren zijn. Technologie, tools en systemen zijn slechts voor een klein deel (20%) van belang. Dit komt o.a. uit het onderzoek naar succesfactoren van digitale transformatie van Fujitsu. Helaas wordt bij digitale veranderingen de mens (medewerker, maar ook klant, lid, burger,…) vaak vergeten. Dit bleek o.a. uit het onderzoek  FD Transformers 2018.

Cultuurverandering

Voor een volledige transformatie moeten organisaties een radicale cultuurverandering doormaken, oude structuren en gewoontes loslaten en op een nieuwe, volledig transparante manier gaan werken.

Digitale ontwikkelingen en hulpmiddelen jagen deze ontwikkeling aan en maken deze mogelijk. Toch zijn het niet de digitale ontwikkelingen alleen die de doorslag geven. De mensen die samen de organisatie vormen staan aan de basis van een succesvolle cultuurverandering. Zij geven het vorm: door op een slimme manier gebruikmaken van de beschikbare technologie, maar vooral ook door zelf mee te gaan in de verandering. Niet iedereen durft die stap te zetten. Ook daar moeten organisaties rekening mee houden als ze met succes willen transformeren.

Voor Upstream betekent de digitale transformatie dat een organisatie een verandering heeft doorlopen waarna het de klant 100% centraal stelt gedurende de gehele customer journey, verbonden is met een waardevol netwerk van klanten, partners, leveranciers, stakeholders en digitaal als norm beschouwt.

Lees meer:

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (1402)
Contact