Wat is digitale transformatie?

Digitale transformatie: de definitie

Wat is digitale transformatie? Waar hebben we het precies over we eigenlijk als we het hebben over digitale transformatie? Omdat dit begrip nogal eens voor verwarring zorgt, geven we graag een voorzet voor een definitie, een korte uitleg en schetsen we de impact van (digitale) technologieën en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen op mens, bedrijf en maatschappij.

Wat is digitale transformatie?

Voor Upstream betekent de digitale transformatie dat een organisatie een verandering heeft doorlopen waarna het de klant 100% centraal stelt gedurende de gehele customer journey, verbonden is met een waardevol netwerk en digitaal als norm beschouwt.

Digitale transformatie is het proces van organisaties (en van de mensen in deze organisaties) om de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering in te zetten om de stap te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie, waar de klant centraal staat gedurende de gehele customer journey en waardoor de organisatie een (duurzame) bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij.

Wat is de definitie van digitale transformatie?

Digitale transformatie is volgens de definitie van Vlerick Business School, gebruikt bij het jaarlijkse FD Transformers onderzoek, een integrale bedrijfstransformatie waarin digitale technologieën een dominante rol spelen. Of anders geformuleerd, digitale transformatie is de overgang naar een ander businessmodel of andere manier van organiseren waarbij digitale technologieën een dominante rol spelen.

Volgens Rik Maes, emeritus hoogleraar informatie- en communicatiemanagement aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam is digitale transformatie een containerbegrip dat vele definities kent. Rik Maes hanteert zelf de volgende definitie:

… digitale transformatie betreft de fundamentele verandering in klantinteractie en klantbeleving, waardeproposities en businessmodellen, operationele processen en sturen met/van informatie door de impact van digitalisering op organisaties en de maatschappij.

Digitale transformatie is niet hetzelfde als digitalisering

Volgens Jo Caudron verplaatst ‘digitaal’ zich van de zijlijn van de organisatie naar het centrum. Digitaal is geen kanaal, maar volledig digitaal denken in je DNA op te nemen en in de kern digitaal te worden (‘Digital first‘). De echte kracht van digitaal wordt zichtbaar als het door je volledige organisatie heentrekt en digitaal is de verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie. Digitale transformatie is echter meer dan het digitaliseren van huidige bedrijfsprocessen en het faciliteren van selfservice via klantportalen. Digitaliseren is een stap op weg naar digitale transformatie. Digitale transformatie is daarmee niet hetzelfde als digitaliseren. De betekenis van digitale transformatie is veel ingrijpender.

Succesfactoren digitale transformatie

Het succes van digitale transformatie bij een organisatie is voor een groot deel afhankelijk van menselijke aspecten, waarbij mensenacties en samenwerking de belangrijkste succesfactoren zijn. Technologie, tools en systemen zijn slechts voor een klein deel van belang. Helaas wordt bij digitale transformatie de mens (medewerker, maar ook klant, lid, burger,…) vaak vergeten. Dit bleek o.a. uit het onderzoek  FD Transformers 2018.

Cultuurverandering

Voor een volledige digitale transformatie moeten organisaties een radicale cultuurverandering doormaken, oude structuren en gewoontes loslaten en op een nieuwe, volledig transparante manier gaan werken.

Digitale ontwikkelingen en hulpmiddelen jagen deze ontwikkeling aan en maken deze mogelijk. Toch zijn het niet de digitale ontwikkelingen alleen die de doorslag geven. De mensen die samen de organisatie vormen staan aan de basis van een succesvolle cultuurverandering. Zij geven de digitale transformatie vorm: door op een slimme manier gebruikmaken van de beschikbare technologie, maar vooral ook door zelf mee te gaan in de verandering. Niet iedereen durft die stap te zetten. Ook daar moeten organisaties rekening mee houden als ze met succes willen transformeren.

Meer over digitale transformatie:

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (1403)
Contact