Oproep onderzoek Stand van Webcare 2018

Worden kunstmatige intelligentie en conversational human voice voor webcare ingezet?

Wat is de Stand van Webcare in Nederland in 2018? Upstream en de HAN (o.l.v. associate lector Online Interactie Renée van Os) zijn gestart met een nieuw vervolgonderzoek naar het Stand van Webcare. In 2018 richten we ons vooral op de inzet van kunstmatige intelligentie (KI), chatbots en het gebruik van ‘conversational human voice (CHV)’ in webcare. Daarnaast inventariseren we zoals elk jaar een aantal algemene thema’s, maar ook AVG in relatie tot webcare. 

Stand van webcare 2018 - Onderzoek

Het onderzoek naar de Stand van Webcare 2018 in Nederland is gereed en gepubliceerd op 18 sept. 2018. Bekijk de blog over de uitkomsten van het onderzoek of ga direct naar de downloadpagina.

Vragen over het onderzoek?

Stel uw vragen over het onderzoek Stand van Webcare 2018 aan Arne Keuning van Upstream of Renée van Os van de HAN (e-mail).

Kijk voor meer informatie over het Stand van Webcare onderzoek 2016 op https://www.marketingfacts.nl/berichten/onderzoek-stand-van-webcare-nederland-2016

Stand van webcare 2018

Over het onderzoek Stand van Webcare 2018

Het onderzoek start in mei 2018 en loopt tot 1 juni 2018.

  • Vul de vragenlijst Stand van Webcare 2018 in (gesloten)
    (invullen duurt slechts 5 minuten en medio sept. 2018 ontvangt u het onderzoeksrapport)

Onze wens is om zoveel mogelijke organisaties mee te laten doen aan het onderzoek, in de volle breedte van diverse profit en non-profit branches. Van groot tot klein! Daarvoor hebben wij de hulp nodig van alle organisaties in Nederland die aan webcare doen! 

Indien u in ons adressenbestand staat, ontvangt u de online vragenlijst in uw mailbox. Daarnaast kan het zo zijn dat een student van de opleiding Communicatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) u benadert via telefoon, mail of social media.

Wij zullen vanzelfsprekend zorgvuldig met alle gegevens omgaan. Verwerking van de onderzoeksresultaten gebeurt op branche-niveau, uitkomsten zijn niet herleidbaar tot uw organisatie (en daarmee dus anoniem).

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (102)
Contact