Dienst

Agile product en projectmanagement

Lees verder

Als product owner en/of scrum master helpen wij om doelgericht tot resultaat komen in een snel veranderende omgeving. Ze nemen de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van een strategisch programma, project of ‘sprint’ en zijn gericht op het in stappen bereiken van het eindresultaat. Zij zijn digitaal vaardig, kennisgedreven, mensgericht en slagvaardig.

Anders organiseren

Een meerjarig strategisch programma of project wat ‘pas’ over 3 tot 5 jaar ‘opgeleverd’ wordt, past niet meer in dit digitale tijdperk, waar verwachtingen van klanten, medewerkers en stakeholders veel sneller gaan dan je met lineaire projectmethodieken als Prince2 kunt bijhouden. Daarom is ‘agile’ een verstandigere insteek om resultaat te behalen.

Agile programma-, product- en projectmanagement

Bij het aansturen van een (strategisch) programma, project of product laten we ons leiden door ‘agile’ aanpak. Onze aanpak in enkele zinnen:

  • De klant(wensen) en hun ‘vraag’ staat 100% centraal. En klanten vormen een actief onderdeel van het project.
  • We werken in wendbare multidisciplinaire teams, van in- en externe deskundigen.
  • Medewerkers worden goed opgeleid/getraind (bijv. Scrum) om het verschil te kunnen maken in het project.
  • Projectleden worden daadwerkelijk vrijgemaakt voor het project.
  • Wij werken in vaste blokken (‘sprints’) op een gemeenschappelijke locatie of remote aan de opdracht.
  • Elk blok sluit af met een oplevering en een presentatie (‘demo’)
  • Ook zorgt het team voor regelmatige tussentijdse (online) communicatie en kennisuitwisseling met de omgeving, zodat de hele organisatie leert.

Wat is Agile?

Agile is een wereldwijde beweging die gestart is vanuit de softwareontwikkeling en beschreven in het ÔÇťAgile Manifesto”. Hierin staan de basisprincipes van het Agile werken, zoals een ‘flexibele strategie’, ‘multidisciplinaire teams’, ‘korte cycli’ en ‘visueel werken’.

Wat is Scrum?

Scrum is een agile werkwijze (methode) die je wendbaarheid vergroot en het mogelijk maakt om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van je doelgroep en eindgebruiker. In een scrum team zitten een product owner, scrum master en teamleden. Samen werken ze in een multidisciplinair team aan een gemeenschappelijke vraag in korte cycli en met tussentijdse oplevereingen.

Bron: https://www.scrumcompany.nl/wat-is-agile/

Waarom wendbaar organiseren?

Door wendbaar te organiseren volgens een agile aanpak zijn organisaties in staat om snel, direct en effectief in te spelen op veranderingen. Daar helpen agile portfoliomanagement, agile programmamanagement en agile projectmanagement via bijv. de Scrum methode goed bij.

Neem vrijblijvend contact op met Arne Keuning voor meer informatie over agile strategisch programma- en projectmanagement voor jouw (digitaal) product, project of programma.

Meer diensten

Webcare

Met persoonlijke, inlevende, probleemoplossende en klantgerichte conversaties helpt webcare de brug te slaan tussen menselijk en digitaal contact. Upstream helpt […]

Lees verder…
Contact