Amy Colsters - Upstream - Office Assistent Amy Colsters Office Assistent & Administratie

Wat is innovatie? Letterlijk betekent innovatie ‘vernieuwing’. In de praktijk blijkt de definitie van innovatie niet zo eenduidig.

Een nieuw idee, goed, dienst en proces of combinatie daarvan. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere – sociale – verbanden. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing.

Innovatie = Vernieuwing

Bij het woord innovatie denken we snel aan technologische ontwikkelingen. Echter is dat maar één van de verschillende vormen van innoveren. Want zonder innovatie in een organisatie, proces of persoon veranderd er niets.

Product- en procesinnovatie

Product- en procesinnovaties horen tot de technologische-innovatie en zijn altijd aan elkaar verbonden. Procesinnovatie is vaak niet zichtbaar omdat het hierbij gaat om vernieuwende aanpassingen bij het maken van producten. Zo worden hiervoor bijvoorbeeld robots en machines ingezet. Maar ook de verschillende en steeds vernieuwende digitale betaalmogelijkheden zijn een vorm van procesinnovatie.

Procesinnovatie is altijd verbonden aan productinnovatie. Verbetering van processen levert innovatie op van producten en diensten.

Organisatie-innovatie

In ons werkende bestaan krijgen we allemaal te maken met organisatie-innovatie. Er worden nieuwe werkafspraken gemaakt zoals bijvoorbeeld het thuiswerken of vergaderen op afstand. Maar ook manieren van werken, zoals Lean of agile, zijn voorbeelden van organisatie-innovatie.

HR & innovatie

Een organisatie kan alleen wendbaar zijn wanneer ook de medewerkers mee willen en kunnen gaan in de veranderingen die zich aandienen. Daar speelt HR een grote rol. Vanuit de strategische rol kan HR bemiddelen om het innovatief vermogen van de organisatie te vergroten door bijvoorbeeld innovatie talenten te herkennen en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Maar natuurlijk ook al door hier rekening mee te houden bij de werving.

Onderzoek

Hanneke Gieske, specialistisch adviseur innovatief vermogen bij Rijkswaterstaat, deed jarenlang onderzoek naar het innovatief vermogen van waterschappen. Bekijk hier het resultaat van 7 jaar onderzoek.

Innovatiemethoden

Design Thinking

Bij het innovatie model de ‘Design Thinking Methode’ speelt het perspectief van de gebruiker een centrale rol bij het ontwerpen en ontwikkeling van dienstverlening. Organisaties moeten niet meer van binnen naar buiten denken, maar van buiten naar binnen. Uitgaan van wat de echte klantbehoefte is.
De resultaten die komen uit brainstormsessie worden vervolgens met behulp van de Design Thinking Methodiek omgezet in een prototype waardoor de beoogde oplossing direct in de praktijk kan worden getest.

innovatie-Design-Thinking

Lean Startup

De essentie van lean startup is om snel te leren wat werkt en wat niet. In plaats van met een volledig uitgewerkt idee van een product, begin je met de eerste versie van een product waarmee je het concept gaat testen. Dat testen gebeurt direct bij de klant, die geeft je feedback en helpt bij de doorontwikkeling van je product.

Agile

Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Het is een manier van denken, werken en organiseren die organisaties in staat stelt om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld maar ook geschikt is om een innovatie snel op te schalen. Bij agile ontwikkelen worden grote projecten opgebroken in korte, overzichtelijke perioden (iteraties).

Ynnovate-methode

Na jaren experimenteren en leren in de praktijk heeft Ynnovate de Ynnovate-methode ontwikkeld. Een methodiek die je in een aantal stappen meeneemt in de concrete aanpak van een innovatieproces. De Ynnovate-methode laat mensen zélf bedenken welke knelpunten moeten worden opgelost om zo gezamenlijk te komen tot vernieuwende oplossingen en een nieuwe aanpak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een arsenaal aan creatieve technieken, die niet alleen leiden tot veel energie en plezier, maar ook tot een snel en goed resultaat.

Lees hier meer over de verschillende innovatie methoden en de voorbeelden die erbij horen.

Van innovatie tot executie

Leuk al die innovaties, maar hoe komen we tot executie? Dat is misschien wel de grootste uitdaging, het schalen van innovatieve concepten. Of het nu gaat om de zorg, onderwijs, overheid of industrie. Er zijn genoeg innovaties, maar om verschillende redenen lukt het maar niet om ze op te schalen naar breed gebruik. Wat zijn die redenen en wat zijn de voorbeelden waar het wel is gelukt? Deze vragen stelde Marco Derksen op LinkedIn waarop een groot aantal reacties volgde. Lees hier een korte samenvatting van deze reacties.

Innoveren en vooruitkijken. Dat is in deze samenleving steeds belangrijker. Maar hoe doe je dat als organisatie? Marco Derksen deelt hier zijn belangrijkste tips voor innovatie in jouw bedrijf.

Contact