Monitoring strategie Rijkswaterstaat

Wij adviseerden Rijkswaterstaat hoe de inzet van (online) monitoring nu en in de toekomst structureel kan bijdragen aan hun doelstellingen. Om tot dit advies te komen, hebben we interviews afgenomen en onderzoek gedaan binnen Rijkswaterstaat. Vervolgens hebben we het advies gevormd over hoe Rijkswaterstaat de monitoring het beste kan inrichten.

Rijkswaterstaat monitoring advies

Vraag van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kwam bij ons met de volgende vraag over monitoring:

“Kom tot een gedragen en toekomstgericht advies, waarin (online) monitoring voor diverse interne stakeholders op strategisch, tactisch en operationeel niveau bijdraagt aan de doelstellingen van Rijkswaterstaat.”

“Hiermee krijgt Rijkswaterstaat op deze verschillende niveaus informatie over en inzicht in wat externe stakeholders als overheid, politiek, bedrijfsleven, samenwerkingspartners, burgers en andere actoren bespreken.”

“Rijkswaterstaat kan in vroegtijdig stadium sentiment peilen, actieve actoren vinden en inzichten verkrijgen over thema’s en lopende projecten. Dit op zowel lokaal, regionaal en landelijk niveau.”

“Tevens wordt inzichtelijk hoe over Rijkswaterstaat als organisatie wordt gesproken om mee samen te werken en/of voor te werken.”

“Met deze inzichten kunnen de dienstverlening en communicatie worden geoptimaliseerd. Daarnaast kan (online) monitoring incidenteel worden ingezet bij calamiteiten en structureel worden ingezet voor het beantwoorden van vragen aan de organisatie via digitale kanalen.”

Interviews

Om de vraag van Rijkswaterstaat te kunnen beantwoorden, hebben we in oktober, november en december interviews gehouden met de belangrijkste stakeholders, het monitoringsmodel DCO van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu getoetst en gekeken hoe andere (overheids-)organisaties monitoring hebben ingericht.

Onderzoek

Daarnaast hebben we diverse documenten doorgespit, het Rijkswaterstaat-intranet bekeken en een analyse van het gebruik van Yammer binnen Rijkswaterstaat doorgenomen. De medewerkers die we hebben geïnterviewd hebben ook een online vragenlijst ingevuld waarvan we de uitkomsten hebben geanalyseerd.

Advies voor monitoringsaanpak voor Rijkswaterstaat

We hebben deze informatie omgezet in een advies voor monitoringsaanpak voor Rijkswaterstaat met daarin o.a.:

  1. een opsplitsing tussen monitoring (<1 week) en onderzoek (>week)
  2. diverse assen waarop gemonitord kon worden (lokaal tot landelijk, thema’s e.a. assen)
  3. plek in organisatie voorgesteld waar samengewerkt kan worden aan het oppakken van publieksvragen tot het acteren op politieke issues

 

Rijkswaterstaat social media analistContinue terugkoppeling

Tijdens het project hebben we teruggekoppeld aan de interne stakeholders door twee digitale nieuwsbrieven met daarin monitoringscases van onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken en van DCO van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook hebben we kort de voortgang van het project aangestipt in de nieuwsbrieven. Via periodieke voortgangsrapportages werd de opdrachtgever op de hoogte gehouden van de voortgang.

Lees meer

Illustraties door Stephan Brusche a.k.a. iSteef

Wij hebben hier aan meegewerkt:
Ingezette diensten:

Monitoring voor Rijkswaterstaat

Meer weten over deze klantcase en hoe uw organisatie monitoring in kan zetten? Neem contact op met Arne Keuning via 06-47782459

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date!

Terug naar boven