Blog:

The Future of the Internet

door Marco Derksen op

The Future of the Internet

Komende woensdag mag ik namens IQNOMY een ronde tafeldiscussie leiden over de toekomst van het internet. Maar waar begin je als je wilt discussieren over de toekomst van het internet? Juist, bij het verleden. Ik heb daarom dit weekend nogmaals de BBC-documentaire over de virtuele revolutie bekeken. Niet alleen een prachtige documentaire dat inzicht geeft in de impact van de digitale revolutie op ons leven. Het laat ook zien dat het internet primair niet gaat om technologie of business, het gaat om mensen. Het gaat om het verbinden van mensen zodat ze in staat zijn om informatie te delen. Jay Rosen (Pressthink) weet dat prachtig te verwoorden in bovenstaande video (opgenomen tijdens een paneldiscussie van Carnegie Council in april 2008). Naast Jay Rosen zijn het goeroe's als Jonathan Zittrain (auteur van het in 2008 verschenen boek The Future of the Internet, and how to stop it), Nova Spivack (die in 2007 een trendgrafiek schetste van de evolutie van het web), Kevin Kelly (die in 2007 een voorspelling gaf van de volgende 5000 dagen van het web) en Clay Shirky (auteur van het in 2008 gepubliceerde boek Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations) die in meer of mindere mate onze huidige visie op de toekomst van het internet bepalen.
Nova Spivack: How the WebOS Evolves?

Opmerkelijk is dat al deze publicaties al enkele jaren oud zijn. Betekent dat er geen nieuwe publicaties zijn over de toekomst van het internet? In tegendeel, met enige regelmaat komt er een publicatie voorbij waarbij voorspellingen worden gedaan over de toekomst van het internet. Vaak zijn deze voorspellingen echter gebaseerd op het werk van eerder genoemde goeroe’s. De meest recente (en lezenswaardige) publicaties zijn die van Tim O’Reilly (bedenker van de term Web 2.0 en auteur van The State of the Internet Operating System) en Chris Anderson (die samen met Michael Wolff het artikel The Web Is Dead. Long Live the Internet publiceerde). Daarnaast publiceren onderzoekbureaus zoals Forrester, Gartner en Morgan Stanley regelmatig voorspellingen over de toekomst van het internet. De onderzoeksanalisten richten zich daarbij vooral op technologische of zakelijke ontwikkelingen.

Terug naar de vraag over hoe de toekomst van het internet. Als het internet niet gaat om technologie of business maar om mensen, wat zijn dan de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende jaren? Hieronder een aantal stellingen die ik komende woensdag wil voorleggen tijdens de ronde tafeldiscussie.

Stelling 1: The internet will be customer centric

I want a website that sees the world through my eyes, one that understands my needs. I want to instantly recognize how to navigate instead of having to guess. Give me a web site that walks me through my own agenda and I’ll know exactly which button to click.

35 reacties

Voor de ronde tafeldiscussie zijn uitgenodigd (in willekeurige volgorde): Erwin Blom, Geert-Jan Smits (Jungle Minds), Rene Jansen (Winkwaves), Yme Bosma (Hyves), Yuri van Geest (THNK), Erwin Sigterman (Frankwatching), Iskander Smit (Info.nl) en Ruben Timmerman (Eduhub). Zelf zal ik de discussie (proberen) te leiden.

Beantwoord

Profielfoto
Edwin op schreef:

Is er wellicht nog eens stream, of wordt er op andere wijze nog verslag gedaan? Het is wel interessante materie in ieder geval. Succes en plezier!

Beantwoord

@Edwin De discussie wordt op video vastgelegd die we daarna ook zullen delen. Daarnaast wordt er ook over geblogd.

Beantwoord

Persoonlijk geloof ik in ieder geval dat door het steeds groter wordende internet, uiteindelijk komt het straks overal zoals in je koelkast, kleding, auto, voedsel, de noodzaak voor mensen steeds groter wordt dat de informatie af is gestemd op het individu en waarbij het individu in controle is. Daarom hebben we ook IQNOMY’s Liquid Internet ontwikkeld 🙂 Het helpt organisaties hun websitebezoekers (in welke vorm dan ook, mobile, op facebook etc) een persoonlijke en relevante ervaring te bieden waarbij het individu uiteindelijk zelf aan de touwtjes kan trekken. Echter door grote hoeveelheid informatie is er technologie nodig om het individu hierbij te helpen. Ik ben van mening dat het dus een combinatie van het individu en technologie is.

Beantwoord

@Edwin: zoals Rob al aangeeft zal de discissie worden vastgelegd op video en proberen we die die na afloop zo snel mogelijk te delen. Mocht je overigens nog punten hebben die we mee moeten nemen in de discussie dan hoor ik het graag!

Beantwoord

Ik verwacht trouwens dat de stap erna zal zijn dat iedereen zijn eigen superprofiel gaat beheren, vanuit bijvoorbeeld Facebook of een opvolger daarvan. (als een soort plugin)

Binnen dit superprofiel worden de interesses en voorkeuren, denk hierbij gewenste vorm van content, taalvoorkeur, wel of geen advertenties enzovoort, van en door de individu beheerd. De individu wordt hierbij ondersteund door slimme technologieën.

Websites, in welke vorm dan ook, van organisaties zullen zich conformeren aan deze superprofielen en de achterliggende technologieën via bijvoorbeeld OpenID. Indien organisaties zich niet conformeren is de kans erg groot dat ze niet zullen overleven. Uiteindelijk ligt de macht toch bij de consument.

Beantwoord

Wat opvalt is de samenstelling van de discussiegroep. Vrouwen doen de meeste aankopen op het Internet, zijn in ieder geval een belangrijk doelgroep en toch is geen vrouw uitgenodigd om deel te nemen aan deze verkenning over ook haar toekomst.

Beantwoord

Profielfoto
Edwin op schreef:

Dank voor de reactie. Van een aspect ben ik niet zeker of jullie het zullen behandelen. Het gaat inderdaad om de mensen. Als je nu echter kijkt naar het recente SCP-rapport (http://www.edwinmijnsbergen.nl/2010/09/alle-kanalen-staan-open-scp-brengt-het.html) zie je dat de groep volgers (en achterblijvers) enorm groot is. In de bibliotheeksector merkten we dat ook wel: duizenden bibliothecarissen volgden de cursus 23 dingen (kennismaken met het nieuwe web) maar velen van hen blijven in praktijk toch moeite houden met het enorme aanbod, de informatieovervloed, enz. Dat het dan allemaal steeds gepersonaliseerder wordt etc is prachtig, maar ik voorzie toch nog (stelling 5?) veel achterstand en onbegrip in dezen. De kans is groot dat veel mensen zich verder terug zullen trekken in afgebakende, overzichtelijke netwerken. De grote vraag is hoe je die mensen echt actief krijgt en kan laten participeren. Wat is daar nu precies voor nodig? Waar wordt mediawijsheid leuk?

Beantwoord

@Gerry: terechte opmerking, is wel over nagedacht maar ik heb eerlijk gezegd niemand kunnen vinden die ik zie als innovator of early adoptor; heb jij suggesties? Daarnaast is het overigens wel zo dat het bij de toekomst van internet juist niet gaat om ecommerce (zie ook mijn eerste deel van het artikel). Het internet gaat niet om technologie of business, het gaat om mensen!

Beantwoord

Beantwoord

Profielfoto
Milkshake op schreef:

Stelling 2 is toch allang achterhaalt? Net zo goed als dat het Internet van de toekomst niet “het semantische Web” is. Het is een combi: Internet of Things, Internet of Content (incl context en semantiek) en Internet of Users (= web 2.0 maar gaat echt niet weg).

Beantwoord

Beantwoord

Profielfoto
andrea op schreef:

Ik vind stelling 2 nog niet achterhaald en uitgekauwd. In the Internet of Things zie ik content en users ook als things… deze verhalen verschijnen in verschillende contexten. het gaat over de mashups en de combinaties die daar uit voort komen. De toekomst is best interessant.

Beantwoord

Mijns inziens hebben we het straks niet meer over “het internet”, maar over dat je (connected/online/plugged/etc.) verbonden bent of niet (unplugged). En dat is tevens een keuze die je zelf kunt maken. Internet is straks alom aanwezig en niet alleen zoals we het nu ervaren via een beeldscherm van je PC, laptop, mobieltje, etc. Het is een commodity waar niemand zich meer druk over maakt. Bovendien zal alles naast elkaar blijven bestaan, websites, apps, augmented reality, virtuele werelden, etc. Ik denk niet dat de website zal verdwijnen voor bijvoorbeeld apps. Een discussie die nu actueel is. Kijk naar oude media, daar doet de radio het nog steeds goed ondanks de komst van de televisie.

Plugged en/of unplugged daar gaat het straks om.

Beantwoord

Profielfoto
Jaap op schreef:

@marco Het gaat misschien wel om mensen, maar dan toch meer specifiek over de mate van acceptatie & adoptie van technologie en de bronnen van macht, invloed en nieuwe ideeën. Zie de Edingburgh Scenarios for E-Learning (PDF ALLERT). Is een model uit 2004 en gaat over de toekomst van E-learning, maar het geeft een fantastisch framework om een elke discussie over de toekomst van internet te structureren. Zowel generiek als op bedrijfnivo (waar moeten we ons op inrichten). Eerdere reacties op deze post gaan al over de adoptie en acceptatie van technologie. Eens zien of ook de bronnen van macht en invloed nog ergens terugkomen in de discussies.

Beantwoord

‘The web is people’
‘Everything is social’

Deze twee komen steeds dichter bij elkaar. Door de eindeloze mogelijkheden en schaalbaarheid (zit hier nog wel een restrictie aan tegenwoordig?) als het gaat om verbindingen die je kunt bouwen via het internet. Het www groeit ook niet zo snel meer, relatief gezien tov andere dragers van content. Dat is ook de boodschap van Chris Anderson. Dood is het niet, maar het internet zorgt wel voor een toename van andere platformen waarvan het web wat nu een door de massa geaccepteerd platform is geworden. De Internet of Things gaat er ook zeker aankomen; de mobiele telefonie is hier een bewezen voorbeeld van. Onze eerste mobiele telefoons waren nog niet gekoppeld aan het internet. What if als onze auto’s nu allemaal aan het internet waren gekoppeld inclusief alle wegen?
Maar wat ik ook zeer belangrijk vind is dat we ons bewust moeten worden hoe waardevol al onze digitale footprints kunnen zijn, niet alleen voor de eCommerce…maar ook voor andere persoonlijke doeleinden. Deze waardes zouden we zelf moeten bepalen. Dergelijke vragen houden mij momenteel bezig nav Social3.0 (http://www.thewebandbeyond.nl/2010/website/programme/social-3-0/).

Beantwoord

Profielfoto
Marijn op schreef:

maakt deze discussiesessie nu deel uit van Picnic? Of kan ik zonder een Picnic kaartje deze sessie bijwonen?

Beantwoord

@Sebastian: goed punt en je geeft me meteen het haakje naar de volgende stelling; thx!

@Marijn: het betreft een besloten bijeenkomst; uitkomsten delen we wel via het web!

Beantwoord

Aardige stellingen. Ben zelf bezig met een artikel waarin ik de afgelopen 3 decennia en de komende toelicht. Hierbij de primeur:
* information decade (1981 – 1990)
– Nederland kiest fundamenteel om zich te ontwikkelen tot een logistiek en kennisland;
* digital decade (1991 – 2000)
– met uitingsvormen als dotcom, opkomst breedband en de milleniumbug
* social decade (2001 – 2010)
– met de ontwikkeling van web2.0, personalisatie, internet of things en ‘het nieuwe werken’;
* gaming decade (2011 e.v.)
– met meer aandacht voor serious gaming, de ‘spelelementen’ als nieuwe laag bovenop informatie en conversatie. Doorontwikkeling van internetsites tot internetapplicaties

Rijtje is nog niet compleet, sta open voor suggesties!

Beantwoord

@Tom: interessant rijtje; vraag me alleen of (zie ook eerdere reacties) of je in de komende jaren nog kunt spreken van het internet. Wat is het internet eigenlijk?

Beantwoord

heb alweer iets meer in eigen blog geplaatst http://www.provenpartners.nl/vier-decennia-internet-op-een-rij. Daarin stel ik o.a. “In het komende decennium komt meer aandacht voor serious gaming, waarbij ‘spelelementen‘ als nieuwe laag bovenop informatie en conversatie worden gebouwd. Bovendien verdwijnen internetsites. Of eigenlijk ontwikkelen ze door tot internetapplicaties.”

Dus het internet is en blijft niets anders dan de infrastructuur waarover informatie gedeeld wordt. De verandering zit in de uitingsvormen. Vroeger waren dat gopher, bbs en weet ik veel wat. Tegenwoordig denken we vooral aan de browser en email, maar de mobile apps nemen toe, en straks… Tja, da’s nog een goede vraag 🙂

Beantwoord

@Tom mensen als @milkshake zijn druk bezig met de introductie van IPv6 en dan staat niets meer in de weg om alles (maar dan ook echt alles) te koppelen aan het internet. Nu zijn dat al de computer, mobiele telefoon, gamedevice, radio- en tv maar denk ook aan weegschalen, thermometers, auto’s, etc. Het game-element is absoluut een belangrijke ontwikkeling; zie in dat kader ook Jesse Schell’s Design Outside the Box.

Beantwoord

Profielfoto
andrea op schreef:

Volgens mij gaat het nog een stapje verder – tot we bijna Kurzweil’s Singularity-status bereiken. We zijn dan één met de technologie. En vergeet het 3d aspect van AR ook niet. #interessantetijden

Beantwoord

Beantwoord

Bij een aantal grote bedrijven waaronder een mobile provider gaat er men er van uit dat binnen een paar jaar hun website niet meer bestaat.
In plaats daarvan verwacht men dat ze op allerlei plaatsen, denk aan Facebook, hyves en Twitter gericht content aan (potentiële) klanten moeten bieden. De uitdaging zit er dan natuurlijk in hoe je deze gericht en persoonlijk maakt en houdt.

En zoals Tom hierboven al heeft aangegeven: Het internet is en blijft niets anders dan de infrastructuur waarover informatie gedeeld wordt.

Beantwoord

Beantwoord

The future of mobile is not the phone.
The future of television doesn’t have much to do with a TV.
The future of advertising has nothing to do with static ads.
The future of the internet will be an unfolding marketing eco system; a real-time river of hypertargetted branded content and affiliate deals, a pervasive net of behavior-steering game dynamics that will reshape our world (of outdated assumptions).

(http://www.youtube.com/watch?v=XQu41MVIC9g)
(http://blogs.hbr.org/cs/2010/09/welcome_to_the_decade_of_games.html)

Succes morgen. Met de voorbereiding zit het wel goed. Ben erg benieuwd naar het verloop van de rondetafeldiscussie. Vriendelijke groet, David de Boer

Beantwoord

Dat IPv6 schiet toch niet zo op allemaal? Of wordt de dreiging van IPv4 router failures nu wel serieus genomen?

Om een duitje in de zak te doen: het zou een interessante en gewaagde insteek zijn om in de discussies de insteek te volgen dat de singulariy in feite achter ons ligt en dat we nu de herinnering aan de wordingsgeschiedenis aan het reconstrueren zijn.

Beantwoord

Profielfoto
andrea op schreef:

Interessante benadering; terug naar de basis en van daaruit verder / geloof daar ook zeker in @stephanverveen

Beantwoord

Beantwoord

Beantwoord

In 2025 telt de internetpopulatie wereldwijd vijf miljard gebruikers. Dat is goed voor een marktwaarde van drie biljard dollar. Tijd voor voorbereidingen. Dit blijkt uit het rapport The Evolving Internet: Driving Forces, Uncertainties, and Four Scenarios to 2025 (pdf) van Cisco Systems en het Global Business Network van de Monitor Group. De studie buigt zich over de evolutie van het explosieve internetgebruik over de komende vijftien jaar. De onderzoekers vormen vier scenario’s rond de investeringen in infrastructuur en de reactie van de consument op de nieuwe prijsmodellen en technologieën.

Beantwoord

Beantwoord

Profielfoto
Bart Hufen op schreef:

Internet is gewoon een grote database die door middel van interfaces kan worden bediend en benaderd. Die schermen en interfaces zijn computers, iPads, Pods. Phones, PlayStation 3, Xbox, afstandsbediening van TV’s en op een lager niveau Apps, Programs (Facebook), Games, Browsers etc.

Mijn visie hierop kun je hier lezen vanaf slide 16.

Beantwoord

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Marco Derksen is onderdeel van

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (1407)
Contact