Upstream Platform Next

Samenwerken aan advies, opdrachten en ontwikkeling

Upstream is niet zomaar een adviesbureau. Wij onderscheiden ons door onze klantgerichte, hulpvaardige en transparante wijze van organiseren en handelen. Upstream is een ondernemende en lerende organisatie met een flexibele schil van netwerk- en kennispartners.

Bibliotheek Next Marco Derksen

Upstream brengt vraag en aanbod samen. In co-creatie met klant en zelfstandig professionals organiseert Upstream een passend antwoord in vorm van een advies, presentatie, strategie, projectplan, oplossing en/of daadwerkelijke implementatie. Daarnaast kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers met en van elkaar leren, kennis en ervaringen uitwisselen en zich continu blijven ontwikkelen. Daarvoor zetten we onze community en platform Upstream Next voor in.

Platform Upstream Next

Klanten en netwerkpartners vinden elkaar op ons platform Upstream Next* en heeft drie functies:

 1. brengt vraag van een klant en antwoord van een team van zelfstandig professionals bij elkaar en realiseer een kwalitatief en pragmatisch antwoord op deze vraag.
 2. zorgt voor een inspirerende omgeving waar we met en van elkaar kunnen leren
 3. ontlast zowel opdrachtgever als opdrachtnemer van administratieve lasten

Voordeel voor opdrachtgevers

Voor opdrachtgevers is platform Upstream Next een manier om een kwalitatieve en flexibele schil om hun organisaties te organiseren, waardoor zij snel en betrouwbaar, goede professionals in samenwerking met hun medewerkers aan hun vragen kunnen laten werken. Hierdoor worden veranderingen in de organisatie versneld, wordt relevante kennis en ervaring op medewerkers overgedragen en resultaat geboekt. Dit zonder administratieve rompslomp.

Met ons platform bieden wij een flexibele schil om organisaties, waardoor mensen in organisaties eerder, met kennis van zowel binnen als buiten en in samenwerking resultaat boeken.

Voordeel voor netwerkpartners

Met platform UpstreamNext wil Upstream het aantrekkelijk maken voor zelfstandige professionals om samen te werken voor interessante klanten, aan inspirerende projecten en in teamverband. Dit tegen een goede vergoeding, met een collectief belang, in goede samenwerking en met opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.

Inspirerende community om samen te werken en samen te leren

Op het platform wordt naast vragen en aanbod ook kennis, tips en ervaringen gedeeld. Ook zijn er (online) trainingen, boekbesprekingen, congresverslagen, inspirerende podcasts en videotutorials. Tevens wordt er samengewerkt op de community aan projecten, onderzoeken en opleiding.

Hoe werkt platform Upstream Next?

Een klant stelt een vraag of doet een oproep op het platform en een (klein) team van zelfstandig professionals gaat aan het werk met een oplossing.

Selectie op kwaliteit, visie en daadkracht

Toegevoegde waarde is de voorselectie door Upstream, de gedeelde visie op digitale transformatie en digitalisering, het inzicht vooraf in prestaties en de gedeelde verantwoordelijkheid van opdrachtgevers, opdrachtnemers en Upstream om de kwaliteit hoog te houden.

Opleiding en uitwisseling binnen de community

Op het platform wordt ook constant geleerd, inhoudelijke vragen en antwoorden besproken, kennis en ervaringen gedeeld en zo constant gewerkt aan en het opdoen van theorie en praktische kennis.

Met het platform Upstream Next brengen wij vraag en aanbod bij elkaar en voegen daar gedeelde visie, richting, actuele kennis, ervaring en daadwerkelijke ondersteuning aan toe.

Evaluatie & rating

Door reviews van klanten, maar ook van collega’s houden wij de kwaliteit hoog. Ook andersom wordt de samenwerking met opdrachtgever en medewerkers van de klant geëvalueerd. Rating voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is prikkel om met elkaar de lat hoog te leggen en te houden. Upstream gebruikt deze feedback voor opleiding, coaching en het verbeteren van communicatie en processen.

Werkwijze en waarden Upstream Next

Hoe werken wij:

 • Upstream Next is transparant en helder;
  • ons platform brengt vraag en aanbod bij elkaar op gebied van advies en realisatie
  • alle afspraken zijn openbaar voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer
  • de vergoeding en verdeling per gewerkt uur of gegeven training/presentatie is als volgt:
   • 85% gaat naar de opdrachtnemer
   • 5% gaat naar de collectieve pot van Upstream Next voor opleiding, tools en kennissessies en wat overblijft aan het eind van het jaar wordt na rato verdeeld onder de opdrachtnemers van dat jaar.
   • 5% gaat naar de administratieve pot. Hieruit worden de kosten betaald voor administratie, belasting en administratieve tools
   • 5% gaat naar de aandeelhouders van Upstream B.V.
 • Upstream Next is een platform, geen uitzendbureau of werkgever:
  • opdrachtgevers plaatsen (via één van onze mensen of zelfstandig) een vraag of project
  • zelfstandig professionals tekenen zelf in op een vraag of project
  • Upstream neemt vragen waarop ingetekend is als opdrachten aan. Dit doen wij vanuit onze rechtspersoon: Upstream B.V. (kvk. nr: 09180415)
  • bij elke vraag en antwoord is Upstream inhoudelijk betrokken. We toetsen vraag, aanpak, match, proces, communicatie en zijn inhoudelijk betrokken.
  • Upstream faciliteert via Marloes en m.b.v. administratieve standaarden als bijv. UBL de administratieve afhandeling.
 • Platform Upstream Next is selectief en neemt niet alle vragen aan, want;
  • soms is de vraag aan een andere organisatie gesteld. Upstream kan dan wel als ‘onderaannemer’ optreden, echter is dit een extra schakel.
  • in sommige vragen zijn anderen beter in of zijn ver van onze visie. Deze vragen verwijzen wij naar anderen en in ruil daarvoor vragen wij een kleine vergoeding aan de andere partij.
 • Platform Upstream Next is mensgericht, opleidingsgericht en oplossingsgericht.

*Weet jij een goede catchy naam voor ons platform Upstream Next? Laat het ons weten.

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (1415)
Contact