Masterclass Innoverende Overheid

Online

Innovatieve overheid Een snel veranderende samenleving vraagt van overheden nieuwe manieren van organiseren. Hoe kom je tot innovatieve ideeën voor […]

Masterclass Digitaal Leiderschap

Online

Weerstand tegen digitalisering Digitalisering biedt veel kansen op verbetering, maar het benutten hiervan stuit vaak op weerstand. In deze masterclass […]

Overheid in verandering

Maatschappelijke verandering De maatschappij verandert en de overheid verandert mee. Burgers verwachten transparante en toegankelijke overheidsinstanties die midden in de […]

Contact