Persoonlijk & digitaal – een digitale strategie voor Verus

Wij adviseerden Verus hoe zij met behoud van het persoonlijke contact met hun leden toch ook de stap konden maken naar zowel persoonlijke, menselijke als digitale dienstverlening.

Na de naamswijziging van ‘de Besturenraad voor christelijk onderwijs’ naar ‘Verus’ in 2014 en vervolgens het samengaan van Verus met de vereniging voor katholiek onderwijs (VKO) in 2015, was het in 2016 tijd voor Verus om de blik weer meer naar buiten te richten. In het voorjaar van 2016 werd Upstream benaderd om mee te doen aan een marktconsultatie voor een digitale strategie.

Inspiratiesessie als start

We zijn het traject begonnen met een inspiratiesessie bij Verus, waarna we onderzoek hebben gedaan en interviews hebben gehouden. Vanuit alle informatie die we daaruit kregen, hebben we een digitale strategie geschreven. In dit document hebben we aan het begin van ieder hoofdstuk een kader toegevoegd met daarin de belangrijkste inzichten, het is de bedoeling dat de medewerkers van Verus deze punten meenemen bij elke beslissing die in het bedrijf genomen moet worden.

Digitale strategie als roadmap

Verus wil de vereniging van de toekomst zijn voor haar leden, de digitale strategie die wij hebben opgesteld kan daarbij helpen. De digitale strategie is een roadmap voor de medewerkers van Verus maar ook de leden van Verus, om samen de ontwikkelingen in de maatschappij, het onderwijs en de technologie zo goed mogelijk op te vangen.

Verus heeft nu een fysiek netwerk van leden waarmee regelmatig persoonlijke interactie wordt gevoerd. Deze persoonlijke contacten kunnen versterkt worden met relevante digitale contacten. Op deze manier kan Verus het doel van de vereniging, het verbinden en verenigen van leden, nog beter uitvoeren.

Mensen, informatie en kennis zijn geclusterd in ‘sociale’ netwerken, al dan niet tijdelijk, die gebaseerd zijn op interesses en kennis. Daarom is het logisch dat organisaties zich ook op deze manier gaan organiseren, rondom issues en onderwerpen. Mensen verenigen zich rondom een (actueel) onderwerp, klant, issue of woonplaats en niet zozeer rond een dienst of product. Met behulp van de digitale strategie kan Verus hierop inspelen door uit te nodigen, te inspireren en te verbinden.

Luisteren, signaleren en daarop acteren

Het is wel heel belangrijk dat er goed geluisterd wordt, inzichten vergaard worden en dat signalen gestructureerd ingevoerd worden. Zonder de digitale vaardigheden en een groep mensen die dit samen georganiseerd oppakt, zal Verus niet in staat zijn de digitale strategie uit te voeren en de vereniging van de toekomst zijn voor haar leden.

Digitale strategie staat niet los

De digitale strategie die we hebben geschreven voor Verus is niet los te zien van de organisatiestrategie; die koppeling is noodzakelijk voor het succes van de te nemen de stappen naar de persoonlijke, digitale en faciliterende vereniging Verus waarin de klant het aanbod bepaalt en Verus faciliteert.

Team Digitale strategie Verus

Naast Marco Derksen en Arne Keuning hebben aan de totstandkoming van de digitale strategie voor Verus ook netwerkpartners Danielle Hoogendijk, Annemieke van Elst en Sanne Roeling meegewerkt. Vormgeving is door Moniek Bertens van Studio Duotoon gedaan,

Plaats een bericht

Wij hebben hier aan meegewerkt:
Ingezette diensten:

Digitale strategie

Ook op zoek naar een toekomstgerichte digitale strategie? Neem contact op met Arne Keuning via 06-47782459

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date!

Terug naar boven