Laden Evenementen

Vernieuwing

De roep om innovatie in organisaties is sterk: de zekerheden van gisteren zijn de valkuilen van vandaag. Beter presteren dan gisteren is goed, maar in veel gevallen niet langer voldoende; “planning” dient te worden aangevuld met “preparing”, voorbereid zijn op de onverwachte situaties waarin de organisatie kan (en zal) terechtkomen.

En toch hebben organisaties het hier moeilijk mee: institutionele verkokering staat echte vernieuwing in de weg. Ze slagen er niet in om de creatieve kracht van hun medewerkers te mobiliseren, omgekeerd hebben deze medewerkers moeite om van onderop vernieuwing op gang te brengen.

Leren van diversiteit & innovatie

Het programma Leren van Diversiteit & Innovatie van I&M biedt een platform om je innovatief vermogen te vergroten. Door op topniveau kennis te nemen van inzichten uit zeer uiteenlopende disciplines. Niet ‘best practice’, maar ‘best idea’, waardoor je dit laatste vervolgens in de praktijk als professional kunt toepassen.

Met een open ‘mindset’ en verbeeldingskracht kun je adequaat handelen als professional. Meer dan grootschalige innovatie-programma’s, zijn dit immers de bronnen van grensverleggende innovatie. Verbonden zijn met personen buiten je eigen werkveld is een bron van creativiteit; vanzelfsprekendheden binnen één gebied of community leiden vaak tot waardevolle ingevingen in een nieuwe omgeving.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten van Leren van Diversiteit & Innovatie zijn divers van opzet, maar altijd gericht op ‘mind expanding’ leren van de inleiders en van elkaar. Per bijeenkomst introduceert een spreker een uitdagend en soms ook echt confronterend onderwerp en wordt dit onderwerp uitgediept en vertaald naar eigen praktijk.

Download hier de brochure met daarin o.a. een greep uit de sprekers van de afgelopen jaren. De exacte invulling van het programma zal tijdens het jaar (en afhankelijk van de belangstelling van de deelnemers) worden bepaald. Deze opleiding wordt in-company aangeboden.

Meer evenementen

Bekijk volledige agenda
Informatie en ICT
1 mrt

Door Academy for Information & Management in

In-company leertafel; Informatie en ICT voor managementteams

Bekijk evenement:
Customer Experience
3 mrt

Door Beeckestijn Business School in

Richting geven aan CX in een internationale context

Bekijk evenement:
Digitalisering
4 mrt

Door Nyenrode Business Universiteit in

Masterclass Digitaal leiderschap bij de overheid

Bekijk evenement:
Contact