Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Mens Centraal

Werk je bij de overheid aan communicatie en/of dienstverlening? En wil je beter kunnen aansluiten op de leefwereld van mensen, zodat je ze echt van dienst kunt zijn? Hoe stel je de mens centraal in overheidscommunicatie en -dienstverlening? Met de juiste handvatten kun je echt het verschil maken in het leven van mensen.

Programma

Tijdens het congres Mens Centraal zijn er diverse workshops over onder meer design thinking, doelgroeponderzoek, werken vanuit levensgebeurtenissen en hoe je van inzicht naar impact en concrete oplossingen voor mensen komt. Praktijkvoorbeelden en de ervaringen van burgers zelf worden gedeeld. Je ontmoet mensen die werkzaam zijn in de communicatie en dienstverlening van gemeentes, ministeries, provincies, uitvoeringsorganisaties en waterschappen.

Met inspirerende verhalen van overheidsprofessionals én burgers gaat het congres van start. Na de lunch zijn er 2 rondes met workshops, per ronde kun je deelnemen aan 1 workshop.

Enkele workshop uit ronde 1

Vijf principes om jouw communicatie mensgerichter te maken

Mensen hebben behoefte aan betrouwbaar, overzichtelijk en respectvol contact met de overheid. In deze workshop krijg je inzichten uit recent onderzoek op dit gebied en worden er vijf principes gepresenteerd waaraan contact tussen overheid en burger zou moeten voldoen.

Samen één verhaal: werken met de visie op gezamenlijke dienstverlening

Eén van de eerste resultaten van Werk aan Uitvoering is de overheidsbrede visie op gezamenlijke dienstverlening. In deze workshop nemen de sprekers je mee langs de achtergrond en de 6 ontwerpprincipes uit de visie.

Inclusie, stap in de schoenen van een ander

Voor inclusieve communicatie is het belangrijk om je te kunnen verplaatsen in de belevingswereld van de mensen voor wie je werkt. In deze ervaringsworkshop kom je even los van de waan van de dag. Je gaat ervaren wat het betekent als je communicatie niet kunt begrijpen of gebruiken. Dit doet iets met je. Ook krijg je tips om inclusiever te communiceren.

Enkele workshops uit ronde 2

Panelsessie – klantgedreven transformatie van een overheidsorganisatie

De mens centraal stellen begint vaak als mindset. Maar als je burgers of ondernemers echt een consistente klantervaring wilt bieden, zul je je organisatie opnieuw moeten ontwerpen vanuit de klant. Hoe pak je zo’n klantgedreven transformatie aan? Tijdens deze panelsessie delen CX leiders bij de overheid hun ervaringen en uitdagingen.

Een overheid die begrijpt wat mensen raakt; over ‘de mens centraal’ op de bestuurlijke tafel en bestuurlijk draagvlak

Denken vanuit de leefwereld van mensen en het hanteren van de menselijke maat. In veel overheidsorganisaties is of wordt deze omslag gemaakt. Maar hoe doen organisaties dat en wat is er voor nodig, onder andere op de bestuurstafel. Hoe bevorder je samenwerking in de keten met andere overheden in het verbeteren van de dienstverlening?

Verbeter spelenderwijs je dienstverlening met Optimaal Digitaal

Verbeter spelenderwijs je dienstverlening met de serious game Optimaal Digitaal! Dit spel van Gebruiker Centraal is een leuk en handig instrument om bijvoorbeeld meer aansluiting te krijgen bij de leefwereld van mensen. Het helpt je prioriteiten te stellen en het dwingt je om samen met alle betrokkenen aan de slag te gaan met concrete oplossingen. In deze interactieve workshop maak je kennis met het spel en leer je wat het je kan opleveren.

Afsluiting

Het programma Mens Centraal eindigt na vier jaar als zelfstandig overheidsbreed programma. Maar het gedachtengoed, de werkwijze en ontwikkelde methodiek van het programma gaan door! Samen zorgen we voor informatie en dienstverlening meer op maat, vanuit de leefwereld van mensen. Digitaal waar het kan en met persoonlijk contact waar dat beter is. Het congres is de laatste bijeenkomst van het programma Mens Centraal. Hier staan geleerde lessen van de afgelopen jaren staan centraal en er is aandacht voor de officiële overdracht van onderdelen van het programma.

Meer evenementen

Bekijk volledige agenda
digitaal-werven
6 okt

Door Digitaal Werven in Amersfoort

Digitaal-Werven Event

Bekijk evenement:
Direct-Duidelijk-Week
10 okt

Door Gebruiker Centraal in Amersfoort

Direct Duidelijk Week

Bekijk evenement:
evenementen
10 okt

Door Respons in Amersfoort

Nationaal Congres Evenementen

Bekijk evenement:
Contact