Laden Evenementen

Informatiesamenleving

Informatie en ICT bepalen de slagkracht van een organisatie in de informatiesamenleving, maar zijn tegelijk ook een risicofactor. Ze verdienen de volle aandacht van het hoger management, bestuurders en toezichthouders. Dit programma wordt uitsluitend in-company aangeboden voor het hoger management van eenzelfde organisatie.

Informatie en ICT

De betekenis en rol van informatie en ICT zijn in alle organisaties drastisch toegenomen. Niet langer staat de optimalisatie van het interne ICT-gebruik centraal. De strategische effecten in de relatie met klanten en de samenleving in het algemeen dienen centraal te staan om als organisatie mee te blijven doen.

Proactief opereren is in een dynamische maatschappij een must; de informatiepositie van een organisatie bepaalt hierbij in toenemende mate de effectiviteit en wendbaarheid van een organisatie; haar slagkracht.

Kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid van een organisatie voor inbreuken op informatiesystemen is bekend. Deze kwetsbaarheid minimaliseren vergt niet alleen technische, maar vooral ook organisatorische maatregelen. Snelheid (‘real-time’ opereren) maar dus ook verhoogde kwetsbaarheid zijn in toenemende mate strategische issues.

Leertafel

De leertafel is een specifieke leervorm van de Academy for Information & Management; met deze vorm is inmiddels ruim ervaring opgedaan.

In een aantal sessies wordt actief gewerkt aan de kennisverbreding en –verdieping en verhoging van de beslissingscompetentie van het hoger management c.q. toezichthouders. Deelnemers aan een leertafel werken als team samen aan het verhogen van hun gedeeld inzicht en hun managerial handelingsrepertoire op het gebied van informatie en ICT. Dit doen ze onder begeleiding van experts uit het netwerk van AI&M, die garant staan voor state-of-the-art kennis, ervaring met ‘best practices’ en een visie op de toekomst in de vorm van ‘best ideas’. Deze experts zijn onafhankelijk van marktpartijen. De concrete onderwerpen zijn geheel afhankelijk van de strategische behoeften en het kennisniveau van de deelnemers.

Meer evenementen

Bekijk volledige agenda
Citymarketing
16 mei

Door Het Netwerk Citymarketing in Amsterdam

Nationaal Congres Citymarketing 2022

Bekijk evenement:
Veranderkunde
17 mei

Door ManagementBoek in Amsterdam

Collegereeks: Veranderkunde

Bekijk evenement:
churn-door-middel-van-data-science
18 mei

Door Beeckestijn Business School in Amsterdam

Churn voorspellen en verlagen d.m.v. data science

Bekijk evenement:
Contact