Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Want het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg.

Common Ground

Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan; een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Data worden losgekoppeld van werkprocessen en applicaties. Gegevens worden maar een keer opgeslagen en steeds bij die bron opgehaald. Common Ground stelt gemeenten in staat om hun dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren om daarmee op een flexibele manier in te kunnen spelen op maatschappelijke vraagstukken.

Common Ground geeft gemeenten ruimten om sneller te innoveren, maakt minder afhankelijk van leveranciers en geeft burgers en ondernemers meer inzicht in wat er met hun gegevens gebeurt.

Ontwikkelingen

De invoering en vormgeving gebeurt stapsgewijs, waarbij elke gemeente in eigen tempo de overstap kan maken. Inmiddels zijn de Common Ground ontwikkelingen in volle gang. Diverse gemeenten hebben cases lopen die met deze principes werken. Maar wat zijn nu de lessen uit de praktijk? Hoe komen we tot invoer van Common Ground. Waar staan we nu en welke weg moeten we nog gaan?

Vragen die tijdens dit congres aan bod komen zijn:

  • Waar staan we met Common Ground?
  • Wat heeft het tot dusver opgeleverd? En wat zijn de knelpunten en uitdagingen?
  • Wat zijn voorbeelden van praktijkcases en wat werkte daarbij wel en wat niet?
  • Hoe houd je grip op Common Ground projecten. Hoe laat je de transitie zo soepel mogelijk verlopen? En hoe verklein je hierbij de kans op budgetoverschrijdingen?
  • Wat is de rol van de leverancier?

Sprekers

Het programma wordt geopend door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen.

Geef me een volle zaal, een panel, een maatschappelijk onderwerp, een microfoon en ik ben gelukkig. – Elisabeth van den Hoogen

Aan het woord is John van Dijk, verantwoordelijk bij VNG Realisatie voor Team Markt en Overheid, penvoerder van het Groeipact Common Ground en de position paper over I-sourcing Common Ground.

De visie Common Ground is veelbelovend. Door gemeenten, marktpartijen en ketenpartners wordt momenteel hard gewerkt aan het in de praktijk brengen hiervan. Wat is er gerealiseerd en wat komt eraan? Wat zijn de uitdagingen? Hoe ziet de transitiestrategie Common Ground eruit? Hoe kunnen partijen aanhaken op deze transitie?

IT-Projecten

Cokky Hilhorst, professor in Business & IT, richt zich in haar zakelijke en academische carrière op digitalisering en informatiesystemen in organisaties. Ze studeerde kunstmatige intelligentie aan de Universiteit Utrecht.
IT-projecten staan bekend om hun risico’s. Zeker bij de overheid wordt er in de media kritisch gekeken naar IT-investeringen. Is er verschil in de omgang met projecten ten opzichte van het bedrijfsleven? In deze lezing wordt ingegaan op valkuilen bij het nemen van beslissingen over IT-projecten. Ook wordt ingegaan op tips om deze projecten in de greep te houden.

Tags

Tip

Bekijk ook congressen, symposia, seminars en masterclasses op congresagenda.nl

Meer evenementen

Bekijk volledige agenda
cybersecuritymaand
3 okt

Door Alert Online in Barneveld

Cybersecuritymaand 2022

Bekijk evenement:
Informatiemanagement
4 okt

Door Academy for Information & Management in Barneveld

Strategisch informatiemanagement

Bekijk evenement:
digitaal-werven
6 okt

Door Digitaal Werven in Barneveld

Digitaal-Werven Event

Bekijk evenement:
Contact