Disclaimer

Disclaimer, proclaimer en privacy statement

Bij Upstream willen wij op correcte en transparante wijze omgaan met privacy, algemene voorwaarden, persoonsgegevens en andere afspraken.

Lees hieronder onze disclaimer, In ons privacyverklaring staat over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. Voor algemene informatie over privacy kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. De algemene voorwaarden van Upstream B.V. kun je hier vinden.

Toepassingsbereik disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van Upstream B.V. (Kamer van Koophandel: 9180415), hierna te noemen Upstream waaronder de uitingen via:

  • de door Upstream geëxploiteerde website(s) hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”),
  • de door Upstream verstuurde elektronische nieuwsbrieven (hierna aangeduid als de “Nieuwsbrief”);
  • de door Upstream verzamelde onderzoeksggegevens (hierna aangeduid met “Onderzoekstool“`’)

Algemeen

Uitingen van Upstream zijn eigendom van en worden beheerd door Upstream. Upstream respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG wordt behandeld. Lees daarvoor onze privacyverklaring.

Onze website(s)

Via de Website(s) van Upstream kan de bezoeker contact opnemen via een contactformulier met (netwerk-) partners van Upstream. De ingevulde gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan om met u in contact te treden (reactief). De ingevulde gegevens worden niet opgeslagen.

De website is beveiligd met een SSL-certificaat. Een SSL-certificaat is een encryptie tussen browser en server. Het zorgt ervoor dat gevoelige gegevens, bijvoorbeeld transacties en logins, versleuteld zijn. Hierdoor kan het verkeer niet ontcijferd worden door kwaadwillenden. Je herkent het aan de ‘https’ in de url. Voor de website(s) maken we gebruik van het CMS WordPress.

Disclaimer

Via de uitingen van Upstream wordt algemene informatie verstrekt over Upstream en/of digitale, online of andere onderwerpen. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Upstream aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen via uitingen naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.

Hoewel Upstream uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de ontvanger/gebruiker van de betreffende uitingen van Upstream niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Upstream.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Upstream en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Upstream, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wij doen onze uiterste best om het auteurs- en beeldrecht van anderen te respecteren. Wij plaatsen bronvermeldingen en credits van fotografen. Mochten wij een tekst, illustratie, beeld of portret hebben geplaatst zonder toestemming, dan horen wij dat graag. Wij zullen dan onmiddellijk deze inhoud verwijderen van onze website(s) of andere uitingen (indien mogelijk).

Wijzigingen en updates

Onze privacyverklaring en disclaimer kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt in de uitingen van Upstream.

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (1402)
Contact