Digitalisering, de klantrelatie is de sleutel

Wat is digitalisering?

Digitalisering is de overgang van informatie naar een digitale vorm, dat wil zeggen in een vorm die gebruikt kan worden door elektronische apparaten zoals computers. De term kan betrekking hebben op de gegevens zelf, op de bijbehorende procedures of op de samenleving in het algemeen, aldus Wikipedia.

Meer dan digitaliseren

Digitalisering en digitaliseren is geen doel op zich, maar de manier waardoor organisaties de relatie met hun klant kunnen behouden in een snel veranderende digitale wereld. De klantrelatie is de sleutel bij digitalisering. Tevreden klanten zorgen voor een goede relatie. Het centraal stellen bij digitalisering van de mens (zowel klant als medewerker) en zijn verwachtingen in de klantrelatie is de manier om je als organisatie verder te ontwikkelen op het vlak van digitalisering. Het is ook de manier om als organisatie je te kunnen onderscheiden van concurrenten en een voorsprong te nemen. Upstream helpt daarbij met advies, inspiratie en implementatie.

Meer lezen over digitaliseren