Digitale co-creatie: cultuurvisie Nijmegen #CV024

door Arne Keuning op

Digitale co-creatie: cultuurvisie Nijmegen #CV024

Ongeveer een half jaar geleden gaf mijn collega Marco Derksen in de blog Cultuurnota via online co-creatie: zinvol of niet? zijn analyse van het co-creatie project zoals dat liep binnen gemeente Leiden. Een paar conclusies die in het blog werden genoemd: "Inhoudelijk zijn de discussies op zowel LinkedIn als Twitter vooralsnog van beperkt toegevoegde waarde op de cultuurnota" en "Het is jammer dat de discussies niet geaggregeerd op een plek bij elkaar komen zodat het voor een buitenstaander duidelijk is waar het over gaat". En in de daaropvolgende reacties: "Jammer dat er zo weinig structuur is aan het creatie proces" en "Hoewel de startbijeenkomst begin maart succesvol was, trekt het nieuwe cultuurproject van de gemeente Leiden, cultuur071, nog weinig deelnemers op LinkedIn en Twitter".

Digitale co-creatie Cultuurvisie gemeente Nijmegen

Maar kunnen we het zelf dan anders en beter? Medio dit jaar heeft de Nijmeegse wethouder Henk Beerten (zelf al jaren actief op internet met zijn blog, LinkedIn en Twitter) Upstream gevraagd voor gemeente Nijmegen een digitaal co-creatie project op te zetten om op die manier de Cultuurvisie gemeente Nijmegen 2012-2015 te ontwikkelen.

Het project dat we samen met onze partner Social Impact hebben opgezet is begin oktober van start gegaan en moet eind 2011, begin 2012 zijn afgerond. Via dit blog willen we onze ervaring delen. Vragen, opmerkingen en kritieken zijn van harte welkom.

Doelstellingen co-creatie traject

Met het digitale co-creatie traject #CV024 wil gemeente Nijmegen de volgende doelstellingen realiseren:

  • een levendiger debat in relatie tot Cultuurvisie 2012-2015;
  • inwoners van Nijmegen e.o. en instellingen en organisaties betrekken bij de dilemma’s die voorliggen en de keuzes die zullen moeten worden gemaakt;
  • komen tot een gedragen Cultuurvisie op basis waarvan de raad uiteindelijk haar keuzes kan maken.

Daarnaast is er nog een tweetal afgeleide doelen geformuleerd:

het verbeteren van de interne organisatie van gemeente Nijmegen en kennis en ervaring opbouwen op het gebied van burgerparticipatie en community management.

Proces digitale co-creatie

Hoewel gemeente Nijmegen moed heeft getoond het experiment aan te gaan hebben wij gemerkt dat alle betrokkenen behoefte hebben aan een duidelijk stappenplan. Mede daarom hebben we met elkaar een processchema ontwikkeld.

Na de voorbereidingen in september is het project #CV024 oktober daadwerkelijk van start gegaan. Na ruim zes weken kan de volgende tussenstand worden opgemaakt: #CV024 heeft meer dan 25.000 mensen bereikt, voor zover we kunnen nagaan heeft meer dan 3.000 mensen inhoudelijk kennisgenomen van #CV024 en hebben ruim 500 mensen (uniek) een inhoudelijke bijdrage geleverd. Hieronder kort de aanpak, resultaten en ervaringen.

De eerste helft van oktober zijn onder andere via De Gelderlander, het huis aan huis blad De Brug en Nijmegen Direct artikelen geplaatst waarin wethouder Henk Beerten iedereen oproept mee te denken over de nieuwe cultuurvisie. Verder zijn er bijna 150 kunstenaars aangeschreven en hebben bekende Nijmeegse instellingen als De Lindenberg, de bibliotheek en museum Het Valkhof op berichtgeving over #CV024 meegenomen in hun e-mailnieuwsbrieven. Daarnaast zijn activiteiten op Twitter en Facebook opgestart.

Tegelijkertijd is er een eerste versie van de website Cultuurvisienijmegen.nl gelanceerd, waardoor er één online verzamelplaats is ontstaan waar discussies samenkomen. Daarnaast wordt het platform inmiddels gebruikt voor de stappen verdiepen en prioriteren.

Met behulp van bovenstaande aanpak hebben we geprobeerd zoveel mogelijk mensen kennis te laten nemen van het project #CV024 en de aanpak die gemeente Nijmegen hier heeft gekozen. Maar bereik is niet voldoende, het gaat er uiteindelijk om mensen te verleiden een inhoudelijke bijdrage te leveren.

In dialoog gaan en contact verdiepen

In eerste instantie door de mensen te verleiden een bijdrage te leveren en via de genoemde media de dialoog met ze aan te gaan. In tweede instantie door de bijdragen die mensen hebben geleverd verder te verdiepen door anderen weer te vragen hier op te reageren of vanuit het projectteam reactie te geven. Inmiddels is het project in een fase beland dat mensen kunnen gaan stemmen op verschillende stellingen.

Om te borgen dat er een evenwichtig beeld ontstaat wordt er door gemeente Nijmegen ook veel tijd en energie gestoken in het offline debat. Zo is wethouder Henk Beerten samen met aantal ambtenaren zaterdag 12 november Nijmegen ingetrokken om met iedereen die dat wilde in gesprek te gaan. Op maandag 14 november zal er in het Nijmeegse LUX een debatavond worden gehouden waarin de tussentijdse resultaten van #CV024 tijdens een interactieve debatavond worden gepresenteerd en bediscussieerd.

Eind 2011, begin 2012 zullen al deze inspanningen leiden tot de eerdergenoemde gedragen Cultuurvisie waarna het uiteindelijk aan de Nijmeegse gemeenteraad is om er formele beslissingen over te nemen.

Plussen en minnen

Hoewel ruim 90% van de betrokkenen het proces als positief of zéér positief bestempelen zijn er natuurlijk ook kritische kanttekeningen te plaatsen. Een paar kritieken op een rij:

  • De site oogt rommelig en daardoor te weinig uitnodigend (eens);
  • Te veel passieve deelname doordat het gaat om ‘like’ en ‘dislike’ (voor huidige fase – prioriteren – klopt dat, voorgaande fasen waren veel meer gericht op leveren van actieve bijdragen);
  • Discussie wordt nu gevoerd door beperkt aantal ‘cultuur-bobo’s’ te vaak komen dezelfde namen naar voren (oneens, cijfers op websites, social media, maar ook deelnemers aan debatten op 12 en 14 november geven ander beeld).

Hoe nu verder?

Voor eind van het jaar zal alle online en offline input worden verwerkt. Daarna is het zoals gezegd aan het college van B&W en de Nijmeegse raad om hier formele beslissingen in te gaan nemen. Op Twitter geven deelnemers aan de discussie aan hier ook wel een rol in te willen vervullen. Benieuwd of democratie zich ooit die kant op gaat ontwikkelen.

Maar ook na besluitvorming houdt het niet op, gemeente Nijmegen denkt er hard over na hoe ze met het bereik dat inmiddels is opgebouwd ook op langere termijn de dialoog gaande kan houden.

2 reacties

Ziet er goed uit, hoop dat het mij lukt om vanavond aanwezig te zijn bij het cultuurdebat in LUX.

Nijmegen maakt sowieso mooie stappen op gebied van digitale co-creatie. Ik zag dat ze inmiddels ook voor het parkeerbeleid een online discussieplatform hebben geopend: http://parkereninnijmegen.ning.com/

Beantwoord

Beantwoord

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Arne Keuning is onderdeel van

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (1262)
Contact