Case

Strategische sessies met Mediawijzer.net

Lees verder

Mediawijzer.net is een netwerkorganisatie met meer dan 700 netwerkpartners gericht op het verbinden, versterken en inspireren van initiatieven binnen de branche van Mediawijsheid. Upstream is gevraagd om aan de hand van ons 7i-netwerkmodel Mediawijzer.net en haar founding partners te begeleiden in een aantal strategische sessies tot digitale transformatie.

De briefing van Mediawijzer.net aan Upstream

Mediawijzer.net voert in samenwerking met partners campagne om het nut en noodzaak van Mediawijsheid op de publieke agenda te zetten. Denk aan ouders, kinderen, docenten, bibliotheken en de overheid. Om dit zo effectief mogelijk te doen is een duidelijke tweedeling tussen de website van de organisatie Mediawijzer en de website van het begrip ‘Mediawijsheid’ nodig. Mediawijzer heeft Upstream gevraagd als onafhankelijke partij dit proces te faciliteren. Hiervoor hebben we een aantal strategische sessies met Mediawijzer.net en haar founding partners georganiseerd, waaruit een visiedocument voor Mediawijzer.net en een implementatie roadmap aan de hand van het 7i-netwerkmodel is opgeleverd.

Oplossingsgericht denken

Het 7i-netwerkmodel behandelt alle actoren die een rol spelen bij netwerkorganisaties. De basis van het 7i-netwerkmodel is identiteit. Vooral in non-hiërarchisch georganiseerde netwerken zoals Mediawijzer.net is het belangrijk dat betrokken partijen precies weten te vertellen waar de organisatie voor staat en wat ze doen. Zo heeft Marco Derksen een kleine steekproef binnen zijn Twitternetwerk gehouden naar het begrip Mediawijsheid. Het bleek dat Mediawijzer als begrip vergeleken wordt met een soort kijkwijzer voor media en niet zo zeer als een netwerkorganisatie voor mediaprofessionals. Vertrekpunt voor de brainstorm was om een heldere positionering te bepalen.

Werkwijze: van strategie tot uitvoering

Om de positionering helder te krijgen hebben we het 7i-netwerkmodel als uitgangspunt gebruikt. Hoe monitor je wat er gezegd wordt over het begrip mediawijsheid en hoe meet je dat af aan je doelstellingen? Communitymanagement en online monitoring spelen een onmisbare rol in het bepalen en bewaken van je online doelstellingen. De online doelstellingen worden bepaald vanuit de organisatiedoelstellingen. De communitymanager stuurt het netwerk aan met de online doelstellingen in het achterhoofd en stuurt bij waar nodig.

Credits header foto: Jamie Templeton on Unsplash

Meer cases

Bekijk alle cases (15)
Travel 3.0 - Innovatie Lab NBTC

Innovatielab NBTC

Op initiatief van het NBTC werd in samenwerking met HSMAI Nederland en de NHTV in september 2010 het ‘Innovatielab’ opgezet […]

Lees Case: Innovatielab NBTC
Contact